— Det er en skandale at vi får avslag uten begrunnelse. Da jeg fikk brevet fra kommunen tidligere denne uken, kjente jeg hjerteslagene i ørene. Jeg ble så opphisset, sier adm.dir. Knut Galtung Døsvig i Bara Eiendommer AS.

Han var på jakt etter noe til plassen – Kronstadtorget – som blir selve inngangsporten til nye Kronstadparken ved Danmarks plass, der det tidligere lå en Esso-stasjon. Galtung Døsvig bygger rundt 50.000 kvadratmeter kontorer og næringsarealer. I tillegg bygger Obos vel 400 boliger. Som en del av utbyggingsavtalen med Bergen kommune skal Galtung Døsvig og Obos anlegge tre offentlige plasser. For tre år siden så han «Skateren» i gips hos Os-kunstneren Arne Mæland. Den vil passe "jækla godt", tenkte Galtung Døsvig og bestilte skulpturen i bronse. Pris: Over 300.000 kroner. Utgifter for kommunen: Null.

I halvannet år har "Skateren" stått på Baras kontorer i Kronstadparken, klar til å plasseres ut på torget når deler av første byggetrinn er ferdig om ett til to år.

«Kunstnerisk vurdering»

I vår skrev Grønn etat til Galtung Døsvig at de ville legge frem forslaget om utplassering av «Skateren» for Fondet til kunstnerisk utsmykking av Bergen, et rådgivende organ i Bergen kommune. I vedtaket fra fondets møte 20. oktober står det: "Etter en kunstnerisk og plasseringsmessig vurdering kan Fondets styre ikke anbefale utplassering av den skulpturen på den aktuelle plassen."

— Det er ikke en begrunnelse til å bli klok av, mener Døsvig. For hva ligger i de ordene?

Det ønsker ikke Vibeke Harild, som representerer Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge i fondet, å uttale seg om. Hun viser til vedtektene fra 2003, og at det er viktig med en helhetlig visjon for utsmykning i Bergen.

Forhåndsavtale

— Vi synes det er positivt at private ønsker å tilføre byrommene kunst. Men Kronstadtorget er regulert til å være en offentlig plass, så da er det naturlig at kommunen bestemmer hva som skal være der, sier Knut H. Opheim, leder i Fondet til kunstnerisk utsmykking.

Opheim trekker frem de nye retningslinjene for utplassering av kunst, som BT omtalte i september i år. De sier at utsmykking skal avtales på forhånd i en egen kontrakt mellom giver og kommunen.

— Retningslinjene sikrer – så langt det er mulig – at en glad giver ikke skal bli skuffet. Avslaget på «Skateren» illustrerer problemet med å ha en ferdig skulptur, sier Opheim.

— Det er veldig lett å gjemme seg bak generelle ord og vendinger som «kunstnerisk og plasseringsmessig vurdering»?

— Vi er veldig bevisst på makten vi har, og at vi ikke skal misbruke den, sier Opheim.

— Skjer det ofte at dere må skuffe givere?

— Ja, det har hendt. Men vi pleier å finne greie løsninger, og det håper vi at vi kan fortsette med.

Ikke første gang

— Vi pleier å følge rådet fra fondet, men utbyggere kan klage til Grønn etat. Vi vil da sende saken et nivå opp i det kommunale systemet for ytterligere behandling, sier spesialrådgiver og landskapsarkitekt Mogens Lock Hansen i Grønn etat.

Men Knut Galtung Døsvig synes ikke det er «riktig» å klage.

— Det blir som å klage på at vi ikke får gitt en gave til noen. Litt feil, tenker jeg, er meldingen fra ham.

For det er ikke første gang kommunen avslår en gave fra Galtung Døsvig. I 2001 fikk Grønn etat tilbud om Sophus Madsen-skulpturen «Ungdom» til Byparken, og takket nei. Noen år senere spurte Bergen kommune om de kunne få plassere skulpturen i Teaterparken som erstatning for en annen skulptur.

— Da sa jeg at toget var gått, og at den står meget pent plassert her på kontoret, sier Knut Galtung Døsvig.

Hva synes du? Si din mening i kommentarfeltet under.

NYE KRONSTADPARKEN: Området ved Danmarks plass blir på totalt 70.000 kvadratmeter. Knut Galtung Døsvig bygger rundt 50.000 kvadratmeter kontorer og næringsarealer, 20.000 kvadratmeter bygg står der fra før. Obos bygger vel 400 boliger i området.
ILLUSTRASJON: BARA EIENDOMMER AS