IT-konsulenten ved Studentsamskipnaden bor i Strandgaten og jobber på Nygårdshøyden.

– Verre og verre

– De siste månedene er dette bare blitt verre og verre. Rottene piler mellom hull i bakken, fulle bosspann og brødbiter som folk legger ut til duer. Jeg syns det er rart at ingen tar dette problemet på alvor, sier Askeland.

Han har selv tatt en kort video som viser rotter som kravler frem og tilbake i et bed ved statuen midt i parken. BT var også i parken etter tips fredag morgen.

HULL I BAKKEN: Her rundt statuen i Teaterparken kravler rottene inn og ut av hull i bakken.
Roar Christiansen

På høylys dag ble det i løpet av ti-femten minutter registrert syv-åtte rotter som ikke så ut til å bry seg særlig om vår tilstedeværelse.

Les også om da BTs leser fikk rotte i genseren.

– Hele parken er full av rotter. Jeg har også sett dem pile i trappene ved Teateret. Dette kan umulig være noe særlig behagelig å oppleve for mennesker som avskyr synet av slike gnagere, sier Askeland.

PILER AV GÅRDE: Fredag morgen var BT innom Teaterparken. Med selvsyn registrerte vi syv-åtte rotter i løpet av ti-femten minutter.
Roar Christiansen

Økende problem

Driftsleder for parkdrift i Bymiljøetaten, Anne Berit Storheim, sier at man har registrert et økende problem med rotter i sentrumsparkene.

– Vi prøver å komme problemet til livs ved å utplassere ulike typer feller i nært samarbeid med et skadedyrfirma. Vi vil også iverksette undersøkelser som kan gi oss mer kunnskap om årsaken til at rottebestanden har økt de senere årene. En hypotese kan være at private huseiere i mindre grad bekjemper rotter enn tidligere, sier Storheim.

Bymiljøetatens egne gartnere er daglig i Teaterparken for å utføre både renhold og andre driftsoppgaver.

Feller i avløpssystemet

– Det er neppe særlig fristende for byens borgere å gå gjennom denne parken nå?

– Vi er klar over situasjonen. Bergen kommune har avtale med et skadedyrfirma, og vi har tett kontakt med firmaet for å finne de beste løsningene. Senest i januar besluttet vi å iverksette nye tiltak.

– Det siste tiltaket er utplassering av feller i avløpssystemet ved de største problemområdene. I området nær Teaterparken er det plassert feller i avløpssystemet i Veiten. Fra før har vi i samarbeid med skadedyrfirmaet utplassert tradisjonelle åtekasser. Vi har i den seinere tid også tatt i bruk giftfrie feller.

– Gnager hull

– Hvordan blir det å sette ut planter og stelle i bedene etter en slik rotteinvasjon?

– Rottene skader ikke beplantningen i nevneverdig grad, og har ikke hindret oss i å utføre arbeidet.

Parksjefen avviser at utsetting av blomsterløk er et problem.

– Hullene i bakken skyldes ikke blomsterløk. Rottene spiser ikke blomsterløk.

LIVLIG: Rottene var mer stillferdige enn fuglene i parken, men brydde seg lite om menneskelig tilstedeværelse.
Roar Christiansen

Samme problem i Byparken

– Bør bosspannene tømmes oftere?

– Problemet er vanligvis ikke at spannene er fulle, men vi opplever at rottene gnager hull på innerspannene som er av plast. Vi bytter nå til innsatser av metall.

Storheim sier at man har de samme utfordringene med rotter i Byparken og de nærliggende parkområdene.

– Her har vi iverksatt de samme tiltakene som i Teaterparken.

Stor tilgang på mat

Frode Thuland i Anticimex sier at det er noen utfordringer i Teaterparken.

– Det er satt ut noen feller i området, og vi skal sette ut flere. Det er noen kummer i området som må sjekkes. Når rottene kommer til overflaten, så er det som regel tilgang på mat som er årsaken. Dersom bosspann ikke blir tømt, så er fungerer det som magneter på rottene.

Ifølge Thuland er det også et problem at mange av bosspannene har et ti centimeter stort hull under kassen som brukes ved spyling.

– Her går rottene inn og ut, og har på den måten tilgang på føde. Annen mat får de fra brødrester som blir brukt til å fôre duene. Fuglene klarer ikke å spise all maten, men rottene hjelper å ta unna, sier Thuland.