HILDE KRISTIN STRAND

— Dette er helt fantastisk! I dag har vi både grått og ledd, sier Anne-Line Thingnes Førsund, nestleder i Fjeldets Vel.

Både hun, Jorun Lem fra Stølestrøkenes velforening og Roy Strøm fra Hødden Vel smiler bredt.

— Dette er en gledens dag, sier de tre.

Onsdag kveld samlet glade aksjonister seg på Skansen.

— Vi opplever dette som en seier. Vi har gratulert hverandre i dag, og oppfatter at planene om parkeringsanlegg må frafalle, sier Kjell Johannessen fra Stølestrøkenes Vel.

- Flaut for Bergen

— Dette er en klassisk sak om bevaring. Det er flaut at man måtte til Oslo for å finne fornuften, sier forfatter og Skansen-aksjonist Erling Gjelsvik.

— Men dette er en strålende gledens dag, legger han til.

Gjelsvik sier at Aksjonsgruppen for vern av Skansen-anlegget tolker fredningsvarselet til at ingenting skal røres.

— Dersom byråden mener noe annet, tror jeg hun må lese en gang til, sier Gjelsvik.

Godt bevart

I brevet fra Riksantikvaren står det at Skansen brannstasjon med den tilhørende Skansedammen vil bli fredet med hjemmel i lov om kulturminner.

— Både selve bygget og anlegget er svært godt bevart, sier seniorkonsulent Sjur Mehlum hos riksantikvaren.

— De aller fleste store brannene i Bergen på hele 1900-tallet ble oppdaget fra Skansen. På et gammelt kart fra 1780 er det tegnet inn dam på Skansen, men brannhistorikere sier at brannanordningen fra 1705 også sier noe om damanlegg på Skansen, forteller Jorun Lem.

Nå håper aksjonsgruppen man kan samles og jobbe videre for å utvikle Skansen både som kulturminne og turistattraksjon.

— Riksantikvarens fredningssak er en gave til byen, sier Thingnes Førsund.

Kjell Johannessen fra Stølestrøkenes Vel.