Det slås fast i en fersk dom fra Nordhordland tingrett.

— Press på hummerbestanden

Lørdag 24. august 2013 hadde mannen fire teiner i sjøen i Lindås. En båt fra Fiskeridirektoratet kom på kontroll, og mannskapet oppdaget redskapene. Fluktåpningene i teinene var 6 centimeter, til tross for at minste åpning skal være 8 centimeter, i henhold til Havressursloven.

— Det er press på hummerstanden, og vi ser alvorlig på slike saker. Når teinene har for liten åpning, bidrar det til at de små hummerne ikke kommer seg ut, sier Trygve Ritland, politijurist ved Hordaland politidistrikt.

Nektet skyld

Ifølge dommen var det agn i to av teinene. Fiskeren hadde merket dem med sitt telefonnummer.

— Teiner skal merkes med eiers navn og adresse. Det er ikke tilstrekkelig med telefonnummer, sier Ritland.

Fiskeren nektet skyld i retten, og viste til at han hadde kjøpt tegnene på Biltema. Han visste at de skulle ha en minste fluktåpning på 8 centimeter, men sa han var i god tro, fordi han trodde tegnene var lovlige ettersom han hadde kjøpt dem.

ULOVLIG: Det er strenge krav hvis du fisker med teiner.
FISKERIDIREKTORATET

Retten mener han enkelt kunne ha sjekket hvor stor fluktåpningene var og slår fast at han var uaktsom da han ikke gjorde dette.

— De selges muligens med både fluktåpning på både 6 og 8 centimeter, men da må den minste ringen klippes av, sier Ritland.

- Må reageres strengt

Politiet ba om at den tidligere ustraffede mannen ble ilagt en bot på 12.000 kroner, men retten nedjusterte denne til 8000.

«Allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt på slike overtredelser, og retten er ikke enig med tiltalte i at det er tale om et bagatellmessig forhold», heter det i dommen.

Retten slår også fast at mannen handlet uaktsomt og ikke med vilje, noe som taler for lavere bot. I dommen er det også vist til hans økonomi for å redusere boten.

De fire teinene ble også inndratt.

Les dette før du drar på fisketur

Lurer du på reglene om hummerfiske? Her er noen hovedpunkt fra regelverket:

  • På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november. For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 31. desember.
  • Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer tatt med annet redskap skal settes tilbake i sjøen.
  • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.
  • Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen).
  • Personer som driver fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert - eller fra land - kan drive fiske etter hummer med inntil 10 teiner. Begrensningen på 10 teiner gjelder også per fartøy.
  • Dersom flere personer fisker hummer med samme båt, kan de til sammen altså ikke fiske med mer enn 10 hummerteiner samtidig. Mer info hos Fiskeridirektoratet.