Tirsdag morgen går det ekstra sakte i bergenstrafikken.

På ettermiddagene er det, kanskje ikke så overraskende, fredagen som peker seg ut. Denne dagen er til gjengjeld den roligste på morgenen.

Det er GPS-produsenten TomTom som står bak oversikten som viser hvilke nordiske byer som har mest kø i rushtiden (se fakta) og når rushtrafikken er verst.

Norge har mest rush

Rapporten de har laget er basert på tilbakemeldinger fra alle biler som benytter navigasjonsverktøyene til selskapet.

Metodikken i rapporten sammenligner reisetiden i perioder når trafikkenflyter fritt med reisetid i rushtiden. Forskjellen blir uttrykt som gjennomsnittlig prosentvisøkning av reisetiden i rushtiden.

Av de fem mest trafikktette byene i Norden er Norge representert med tre. Tro det eller ei, men Bergen er ikke en av disse.

Oslo er nest verst

Det er Oslo som kommer dårligst ut av de norske byene. I hovedstaden tar en biltur i rushtrafikken i snitt 24 prosent lengre tid enn når trafikken flyter normalt.

Bare Stockholm kommer dårligere ut i norden, med en økt reisetid i rushtrafikken på 30 prosent.

På plassene etter Oslo, kommer Stavanger og Trondheim. Bergen kommer først på 8. plass, med en gjennomsnittlig økt reisetid i rushtrafikken på 20 prosent.

Ulykker rammer Bergen

På Vegtrafikksentralen i Bergen kjenner de igjen funnene i rapporten.

— Tidligere var det alltid mandag morgen og fredag ettermiddag som var verst, men det er mulig det har forskjøvet seg til tirsdag morgen, sier trafikkoperatør Idar Sangolt.

Han sier at det er småulykker som skaper de verste køene.

— Veinettet i Bergen er veldig sårbart, og når det nærmer seg helg er folk ofte stresset, og da skjer det ofte småhendelser, sier han.

Utvider helgen i Oslo

Trafikkoperatøren bekrefter at de verste køene i Oslo har flyttet seg fra mandag morgen og fredag ettermiddag, til tirsdag morgen og torsdag ettermiddag.

— Vi tror dette kan ha noe med at folk oftere tar langhelger, og benytter seg av muligheten til å ha hjemmekontor i dagene i tilknytning til helgen, sier han.

I Bergen er onsdagen den dagen det er roligst om ettermiddagen.

— Det er midt i uken, og det er færre som skal rekke noe. Da skjer det færre ulykker, og trafikken flyter bedre, sier Sangolt.