— Jeg er negativ til dette alternativet, de kan ikke ta fra meg hjemmet mitt, sier Waage.

Hun var helt uvitende da Bergens Tidende fortalte henne om konklusjonene i konsekvensutredningen for bybanetrasé til Åsane. Det er Bybanens prosjektgruppe som har utredet rapporten som ble presentert på en pressekonferanse i dag. Konklusjonene baserer seg blant annet på 30 delrapporter fra Norconsult, som Bergens Tidende har omtalt tidligere denne uken.

- Veldig leit

Gjennom Sandviken likestiller prosjektgruppen to traseer. Begge følger Sjøgaten til Sandviken brygge og går derfra i tunnel til NHH. Mens den ene går direkte, har den andre stopp i Nyhavnsveien.

Området som ligger på nordsiden av inngangen til Gamle Bergen er trangt. For å gjøre plass til holdeplassen foreslås det derfor å rive en bunkers fra krigen, samt den ene av borettslaget Elseros tre blokker.

— Dersom dette alternativet skulle bli aktuelt, er det veldig leit, sier leder for borettslaget Elsero, Stein Davanger.

Han forteller at han fikk vite om planene onsdag.

— Nå må vi i styret sett oss ned og få studert planene grundig. Så skal vi komme med våre innspill og uttalelser, sier Davanger.

— Men det er mange mennesker som nå plutselig risikerer å måtte flytte. Det er ikke noen god situasjon, sier han.

Bunkers i fare

Marianne Waage som har bodd i blokken i 13 år, forteller at hun nettopp har restaurert hele leiligheten.

— Alt er helt nytt med flunkende nytt bad og alt. Jeg begynte i april i fjor og har gjort litt og litt etter hvert som jeg fikk råd, sier hun.

Hun trives veldig godt i området.

— Det er fint og koselig å bo her, sier hun.

100 sekunder

Mette Svanes, plansjef i Bergen kommune og medlem av prosjektgruppen, presiserer at det er opp til politikerne å avgjøre om blokken må rives. Prosjektgruppen har i Sandviken anbefalt to likestilte alternativer, stopp i Nyhavnsveien og tunnel hele veien til NHH.

— Dette er en typisk politisk avveining som politikerne må ta.

Hun sier at fordelen med Nyhavnsveien er det store potensialet for byutvikling på Hegreneset. Ulempen er kostnadene og tidsbruken. Svanes forteller at det vil ta 100 sekunder ekstra å kjøre nedom Nyhavnsveien, samt at det vil medføre en ekstrakostnad på 300 millioner kroner.

— Innløsing av blokken er inkludert i dette beløpet.

6,7 milliarder

Mens prosjektgruppen i Sandviken har anbefalt to likestilte traseer i Sandviken, er de klare i sine råd i sentrum og Åsane. I sentrum anbefales trasé over Bryggen, mens de i Åsane går inn for en rute som i stor grad følger dagens E39 med stopp i Tertneskrysset.

Prosjektgruppen anbefaler siste stopp på Nyborg. Kostnaden for å få bybane til Åsane anslås til å havne mellom 5.9 og 6,7 milliarder kroner.

Konsekvensutredningen er utarbeidet av Bybanens prosjektgruppe. Arbeidet ledes av etat for plan og geodata i Bergen kommune. Statens Vegvesen og Hordaland Fylkeskommune deltar også i gruppen, mens Norconsulent har vært konsulent.

HELT NYTT: Marianne Waage som har bodd i blokken i 13 år, forteller at hun nettopp har restaurert hele leiligheten.
ØRJAN DEISZ