Se video øverst i saken

Sex mellom han— og hunkjønn er en forutsetning for liv hos de aller fleste dyrearter her i verden.

Men én art har utviklet svært så selvstendige hunner, som rett og slett ikke lenger trenger hannens sperm for å få avkom. Hjuldyrene Bdelloid har levd i sølibat i millioner av år, og faktisk kommet så langt at de har kvittet seg med alt som finnes av hannkjønn.

— Hunnene bruker celledeling, og legger egg på egen hånd, forklarer forskningsleder Andreas Hejnol ved Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi, her i Bergen. Sammen med forskere fra flere europeiske land har han forsket på Bdelloidene i fem år.

Letet etter hanner i 100 år

Hjuldyr er mikroskopiske dyr som finnes over hele verden. De bort gjerne i mose og trebark.

Forskerne har lenge mistenkt at de formerer seg på en noe utradisjonell måte. Allerede for 100 år siden begynte forskerne å lure på hvorfor de aldri kunne finne noen hankjønn.

Kanskje vil det skje med flere arter i fremtiden. Det spørst vel hvor god sex man har.

— Vanligvis kan vi identfisere hankjønn ved å finne de som har sperm i kroppen. men i løpet av hundre år har ingen funnet noe, sier Hejnol.

For noen år siden kom det første gjennombruddet, da det ble oppdaget at hjuldyrene har fire kromosomer, ikke bare to som mennesker og andre dyr. Forskerne skjønte da at disse dyrene kunne komme seg utenom den vanlige, seksuelle reproduksjonen.

Trenger ikke sperm

Det har imidlertid ikke alltid vært sånn. Hejnol regner med at også Bdelloidene har hatt hannkjønn før i tiden. Søsterarten, hjuldyret Monogonont, har fortsatt hannkjønn, men mennene har en svært redusert funksjon.

— Vi kaller dem dverghanner. De er mye mindre enn hunnene, og spiser ikke en gang. De lever i to dager, og deres eneste funksjon er å produsere sperm så de kan fertilisere egg, sier Hejnol.

— Derfor regner vi med at det har vært hannkjønn også blant Bdelloidene. Men så har det vært en utvikling der hannens rolle blir redusert til å bare produsere sperm, før de til slutt har kvittet seg helt med dem.

— Kan dette skje med andre arter også?

— Nja, det skjer jo ikke så ofte dette. Kanskje vil det skje med flere arter i fremtiden. Det spørst vel hvor god sex man har, sier Hejnol lattermildt.

Millioner av egg

Formeringsmetoden uten mannlig hjelp viser seg å være uhyre effektiv. Plasserer man et eksemplar av bdelloid i en bolle, og gir den mat, vil den kunne produsere millioner av egg. Alle vil vokse opp til å bli kloner av moren.

— De blir utrolig mange, svært raskt. De som blir klekket, blir også raskt kjønnsmodne, og kan reprodusere seg videre, sier Hejnol.

Vi kaller dem dverghanner. De er mye mindre enn hunnene, og spiser ikke en gang.

En viktig grunn til at dyr reproduserer seg ved hjelp av sex, er at det fører til genvariasjon, og gjør at man kan kvitte seg med mutasjoner som oppstår i genene.

Bdelloiden har funnet sin egen måte å ordne det på.

— Fordi dyret har fire kromosom, altså to par, kan dyret bruke det ene paret til å korrigere det andre for mutasjoner. Det andre dyr trenger en hun og en hann til, skjer inne i hunnen hos dette dyret, forklarer Hejnol.

450 varianter

Også variasjon har Bdelloiden funnet sin egen løsning på, ved å stjele gener fra miljøet rundt seg.

— Vi har funnet at rundt åtte prosent av genene ikke er dyregener. Disse har blitt tatt opp fra miljøet rundt, og stammer fra alger, bakterier eller andre encellede organismer. På den måten klarer de å skape variasjon. Vi har funnet 450 ulike arter av bdelloiden, sier Hejnol.

FORSKER: Andreas Hejnol, forsker ved Sars-senteret her i Bergen.
Privat