— Den klassiske gjerningsmannen i utelivsvolden er en mann på mellom 18 og 25 år. Han har lav utdannelse, ikke fast dame, ikke jobb og er påvirket av alkohol, sier politiadvokat Harald Bilberg.

Han møter ofte igjen de samme gjerningsmennene gang etter gang i rettssalen. Noen ganger står de også som fornærmet i en voldssak.

— Utelivsvolden begynner ofte med knuffing og skittkasting. Partene provoserer hverandre, og begge går gladelig inn i en konflikt. Den som slår først eller hardest blir tiltalt.

- Kan ramme tilfeldige

Tall fra politiet viser at 88 prosent av gjerningspersonene i voldssaker i Bergen er menn. 74 prosent av voldsofrene er også menn.

— Som regel er gjerningsmannen og fornærmede samme type person, men det hender også at volden rammer mer tilfeldig. Da kan offeret egentlig være hvem som helst. Det hender også litt for ofte av kvinner utsettes for vold, sier Bilberg.

Når det gjelder utelivsvolden er den nesten utelukkende forbundet med stort alkoholinntak.

— Jeg kan ikke huske sist jeg var i retten med en sak hvor voldsutøveren hadde vært edru. Som oftest har de vært kraftig påvirket, og fornærmede har vært like ruset. Da synker tenningspunktet, og ingen av dem ønsker å trekke seg ut av situasjonen. En vil rydde opp der og da, men ender opp med en knekt nese.

De vanligste voldsskadene som ender med rettssak er brudd i kjever og neseben, og kutt i ansiktet etter slag.

- Vær forsiktig

66 prosent av voldssakene betegnes som legemsfornærmelser (§ 228,1. ledd), som er den mildeste av voldsparagrafene i straffeloven. Dette straffes som regel med bøter.

— Selv om voldsutøveren ikke havner i fengsel, kan han få en klekkelig bot. 10.000-15.000 kroner er ikke uvanlig, og det tar gjerne lang tid for gjerningsmannen har råd til å gå på byen igjen.

Politiadvokaten mener det ikke er noen grunn til å være bekymret for vold når en deltar i utelivet i Bergen, så lenge en ikke har et stort markeringsbehov.— Men det er alltid lurt å være forsiktig. Vis at du har fått en normal oppdragelse. En trenger ikke bli en villmann fordi en har fått litt under vesten.

vold380smal.jpg