Det ble kuttet både i antall sykepleiere og støttepersonell, mens legene ble skjermet. Ingen fikk sparken, men ikke alle som sluttet ble erstattet.

— Det hele var en konsekvens at et styrevedtak i Helse Bergen som påla oss å redusere antall årsverk. Så det var en bevisst nedbemanning av hele organisasjonen, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes.

Mange vil finne det paradoksalt at et land som svømmer over at oljepenger nedbemanner landets største sykehus i tid med brukbar økonomisk vekst?

— Vi skulle gjerne sett at mer av de økonomiske ressursene tilfaller oss. Det er vanskelig å motivere til innsparinger når vi ser at behovet egentlig bakre øker. Når det er sagt, så hadde vi likevel godt av den totale gjennomgangen som vi foretok den gang og som tvang oss til å tenke nytt, sier Kverneland Bogsnes.

Effektiviseringen gikk først og fremst på å få vaktlistene bedre tilpasset behovene på avdelingene. Dessuten er prioriteringene blitt strammere slik at køene for de sykeste pasientene, de med krav på nødvendig helsehjelp er blitt mindre.

— Men det betyr at køene for lavere prioritert helsehjelp vokser, sier sykehusdirektøren.

Billigere å ansette

I år har aktiviteten økt med 5,5 prosent og antall faste ansatte vokser igjen.

— At antall faste ansatte nå stiger, er også bevisst fordi det er billigere enn å bruke dyr innleid arbeidskraft og mye overtid.

Kverneland Bogsnes forventer en fortsatt forsiktig vekst i antall ansatte på 2-3 prosent i året frem mot 2010. Aktivitetsnivået vil trolig øke med det dobbelte, men hun tror de vil klare halvparten av denne aktivitetsveksten gjennom effektivisering.

Neppe balanse neste år

Direktøren tviler derimot på om hun vil klare å gå i økonomisk balanse neste år slike hun er pålagt med den aktiviteten det er lagt opp til.

— Vi er blant annet nødt til å ta i bruk en ny behandlingsform overfor pasienter med brystkreft. Bare det vil øke utgiftene neste år med drøye 20 millioner kroner.

— Vil det kunne bli flere ansatte og høyere aktivitet med den nye regjeringen de neste fire år?

— Det tror jeg ikke vil spille noen rolle, sier Kverneland Bogsnes.

Vil bygge nå

Fra 2010 vil sykehuset for alvor begynne å merke eldrebølgen. Fra den til er det all grunn til å vente at aktiviteten og antall ansatte vil akselerere.

— Men for å være forberedt på eldrebølgen burde vi så absolutt kommet i gang med utbyggingsplanene våre allerede nå, sier hun.

Hennes to viktigste kjepphester overfor politikerne er nettopp å bygge ut for fremtiden nå, og stadig gjenta at sykehuset får lite penger igjen, for å være landets mest effektive.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN (ARKIV)