Gravearbeidene som irriterer vettet av mange bilister, fortsetter med uforminsket styrke. Både Bybanen, fjernvarme og nye avløpsrør vil skape køer resten av året.

Høstens D-dag blir 19. oktober. Da stenges Bjørnsons gate ved Danmarks plass.

— Samtidig åpnes Ibsens gate. Dette blir den viktigste endringen i høst, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen ved Bybanekontoret.

Han tror trafikken vil flyte noenlunde greit over Danmarks plass etter endringen, men frykter problemer på Landås og Nattland.

— Vi må finne løsninger, hvis det blir problemer. Jeg tror ikke trafikkproblemene blir verre enn nå. På Danmarks plass er situasjonen rimelig god for tiden, sier Jenssen.

Klikk på "dråpene" i kartet under for info om endringene på Danmarks plass.

Bybane-gravingen

Ellers skisserer han følgende endringer som følge av byggearbeidene i høst:

ÅPNES IGJEN: Ibsens gate åpnes igjen 19. oktober, samtidig som Bjørnsons gate stenges.

Nesttun — Hop blir tofeltsvei, permanent løsning.

 • Paradis føres tilbake til det normale.
 • Ved Slettebakken blir det en del trafikkomlegginger rundt Shell-stasjonen.
 • Ved Bergenshallen blir det graving for å forberede skinnegangen.
 • På Wergeland tilrettelegges det for kulvert, men endringene blir ikke store for bilistene.
 • Inndalsveien forblir stengt resten av året, unntatt for beboere.
 • Gamle Nygårdsbro åpnes for trafikk rundt november. I noen uker vil det være

dårlig fremkommelighet rundt Florida.

 • Kaigaten forblir stengt.F
GAMLE NYGÅRDSBRO: De første Bybane-skinnene ble lagt på Gamle Nygårdsbro i juni. Senere i høst blir broen åpnet for biler igjen, trolig i november.
Valde, Vegar

jernvarme-gravingen

Samtidig med bybanebyggingen skal det graves for å legge fjernvarmenett og nye avløpsrør sentralt i Bergen. Her er kommunens foreløpige oversikt:

Nøstet:

 • Nøstegaten kryss V. Murallmenningen — V. Holbergsallmenningen: Pågår nå
 • Baneveien mellom Komediebakken og Jonsvollsgaten: Høst 2008
 • Nøstegaten fra Nøstetorget til Jonsvollsgaten: Vinter 2008 / vår 2009
 • Nøstegaten fra Nøstetorget til Håkonsgatens forlengelse: Sommer / høst 2009
 • Komediebakken mellom Teatergaten og Nøstegaten: Ikke avklart, enten høst 2008 eller høst 2009Veiten:
 • Veiten - Markeveien: Pågår nå
 • Krysset Markeveien - Chr. Michelsens gt.: Vinter 2009
 • Markeveien - Fortunen: Vår 2009

— Kunne ikke utsettes

Bergen kommune tror ikke gravingen vil skape de helt store problemene for bilistene i høst.- Vår vurdering er at trafikkavviklingen skal gå bra, men det er generelt et problem at nye kjøremønstre skaper usikkerhet og dermed vansker med avviklingen før trafikkmønsteret har «satt» seg. Det må således påregnes noen innkjøringsvansker, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Mange bilister som har kontaktet BT, mener at gravearbeidene burde vært utsatt til etter Bybanen, for å hindre bilkøer. Det avviser Foldnes.

— Hvis vi skulle utsatt arbeidet, måtte nesten all byggevirksomhet i Bergen sentrum stoppes, sier han.

De nye byggene må ha mulighet for å kople seg til fjernvarmenettet, påpeker han.

— Kunne de ikke fått dispensasjon i en overgangsperiode?

— Det er vanskelig å få til midlertidige løsninger for oppvarming i nye bygg, sier Foldnes.

Arkiv

Samtidig er det en del vann— og avløpsrør som er så gamle at driftssikkerheten ikke er tilfredsstillende, sier han.- Disse må skiftes ut samtidig som det legges fjernvarme. Det legges også ned rør for bossug. Installasjonene vil sikre byen miljøriktige løsninger i takt med tidens krav, sier Foldnes.

Nytt kjøremønster ved Klostergarasjen

Han ser for seg at det kan bli en del køer når anleggsarbeidet tar til i det gamle Jonsvollskvartalet rundt årsskiftet.

Bililstene skal flyttes fra Jonsvollsgaten til Komediebakken (ved Sentralbadet). Veien inn i Klostergarasjen vil gå via Baneveien.

— Det blir en utfordring å få skikkelig flyt på trafikken. Derfor vil vi ha en såkalt vendesløyfe utenfor Klostergarasjen, slik at folk kommer seg forbi når garasjen er full, sier Foldnes.


Her er lesernes kaoskart — se hvor trafikken stopper opp i Bergen!

Sliter du i trafikken? Plott det inn i kartet vårt!

BERGENSTRAFIKKEN
if (AC_FL_RunContent == 0) { alert("This page requires AC_RunActiveContent.js."); } else { AC_FL_RunContent( 'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0', 'width', '468', 'height', '620', 'src', '/template/ver1-0/components/bergenstrafikk/artikkelversjon', 'quality', 'high', 'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer', 'align', 'middle', 'play', 'true', 'loop', 'true', 'scale', 'showall', 'wmode', 'window', 'devicefont', 'false', 'id', 'artikkelversjon', 'bgcolor', '#ffffff', 'name', 'artikkelversjon', 'menu', 'true', 'allowFullScreen', 'false', 'allowScriptAccess','sameDomain', 'movie', '/template/ver1-0/components/bergenstrafikk/artikkelversjon', 'salign', '' ); //end AC code } Se resultatene av undersøkelsen her

Les mer om korkene

I uke 36 setter bt.no og BT søkelys på trafikkbildet i Bergen som følge av bybane-omleggingen. Her er et utvalg av artiklene som er publisert hittil:

¤ Her står køen — de nye proppene

¤ En av tre bruker lengre tid på jobb - se meningsmåling

¤ Slik sparte han tre arbeidsuker - sykkelen får hjulene til å gå rundt

¤ Dødsforakt bak styret - se hvordan syklistene kaster seg ut i bergenstrafikken

¤ Ja - vi vil ha den! Ny meningsmåling om bybanen

Hva synes du om gravearbeidene i Bergen? Si din mening i feltet under!

HER SKAL DET GRAVES: Det blir store endringer i og rundt Jonsvollskvartalet utover høsten og vinteren. Fra årsskiftet blir denne gaten, Jonsvollsgaten, stengt for biltrafikk.
Bergens Tidende