DET AKADEMISKE KVARTER: «Kvarteret» tilbyr både café, bar, konserter og andre kulturaktiviteter. Rundt 400 frivillige jobber med vakthold, lyd, lys, servering, kokk og barpersonale. Samarbeidspartnere er Bergen Realistforening, Aktive Studenters Forening, Studentersamfunnet og Studentteateret Immaturus som alle har behov for frivillige medarbeidere.

orgsek@kvarteret.no

HULEN: I en dryppende grotte arrangeres konserter, og billig øl selges til studenter.

Rundt 120 medarbeidere jobber med vakthold, servering, markedsføring og organisering av konserter.

jobbe@hulen.no

LATINAMERIKA-GRUPPA: Engasjerer seg i saker som omfatter alle slags menneskerettighetsovergrep i regionen. Spesielt har gruppen jobbet med konflikten i Colombia og drap på gatebarn i Brasil.

amnesty-latinamerika@kvarteret.no

FREMTIDEN I VÅRE HENDER: Driver prosjekter og aksjoner som Solidarisk sjokoladeprosjekt, Kjøpefri Dag, Etisk forbruksuke, Bergen Byttering, Bergen Økologiske Landsby og Nord/Sør seminarer.

Bergen@fivh.no

VOKSNE STUDENTERS FORENING: Studenter som er «eldst i klassen» og føler seg litt utenfor blant de ferske har dannet et forum for sosialt samvær. Foredrag og tur på byen er aktiviteter man kan være med på, og alle kan komme med andre forslag.

voksnestudentersforening@msn.com

UGLEZ: Studentgruppe, sosialt forum og møtested for homofile, lesbiske og bifile ved UiB og høyskolene i Bergen. Arrangerer møter og sosiale sammenkomster for alle som vil bli kjent med andre homofile i byen.

http://uglez.blogspirit.com

NORSK STUDENTUNON: Studentorganisasjon som jobber aktivt ovenfor politikere, byråkrati, media, Lånekassen og ledelsen på lærerstedene for å bedre forholdene for studenter.

nsu@nsu.uib.no

BERGEN KRISTELIGE STUDENTFORBUND: Ønsker å være et fellesskap hvor menneskers tro, tvil, refleksjoner og erfaringer kan deles. Sosialt og politisk engasjement både nasjonalt og internasjonalt.

www.Bergen.forbundet.no

ARME RIDDERE: Kor for menn som vil «Bedåre kvinner med våre smektende mannsrøster og fortære vårt øl i kameraderi.»

www.armeriddere.no

AKTIVT KVINNEKULTURSENTER: Idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr opplæring i rytmisk musikk for jenter. AKKS vil rekruttere, motivere og synliggjøre jenter i musikkbransjen.

www.akks.no

BERGEN STUDENT-TV: Produserer tv for studenter av studenter. Sending hver søndag med studentnytt og studentkultur.

http://www.bstv.no

Flere aktiviteter og organisasjoner finner du hos

www.kulturstyret.no

www.utdanningibergen.no