• <strong>GLAD I FOLK OG DYR:</strong> Eilif Døsen tar imot oss i sin internasjonale hule i øverste etasje i huset i Østre Hopsvegen. Havørnen passer på fra sin stein, mens det på gulvet er både bjørneskinn og sebraskinn.

Den stolte konsul

Generalkonsul Eilif Døsen er stolt av å representere Bangladesh i Bergen, men vil gjerne avlive myten om det pompøse konsullivet.

- Noen forbinder det å være konsul med pompøse greier som besteborgere med god tid fordriver tiden med. Hva gjør egentlig en konsul?

- Det er nok de som tror det er mest røde løpere, kanapeer og champagne. Jeg kan forstå at det bildet henger igjen. Sikkert helt fra den gang Alexander Kielland skrev i Skipper Worse: «Vi kommer sent — hr. kunsel! men vi kommer godt!» Og det er også litt av virkeligheten, det er en ære å være konsul. Likevel er vår viktigste jobb å hjelpe folk. Vi skal ivareta interessene til et lands statsborgere i Norge. Det betyr at vi arbeider i spenningsfeltet mellom det landet vi representerer og det landet vi er statsborgere i. Vi er regjeringens og ambassadenes forlengede arm.