Skulpturen foran biblioteket har fått flomlys. Skulpturen ble avduket av kong Harald i mai 1998, og tre år senere tok Olav Kyrre-komiteens formann Asbjørn Herteig initiativet til å få skulpturen flombelyst.

Både Grønn avdeling, Bergenhus bydel og skulpturens skaper Knut Steen syntes det var en god idé, og optimistisk trodde alle, inkludert konsulenten Riss Landskap, at lysanlegget kunne stå ferdig høsten 2001.

Så fort gikk det imidlertid ikke. Grønn avdeling og Bergenhus parkdrift grov grøfter, BKK la ned kabler og monterte armaturer fra Louis Poulson — men Olav Kyrre selv var ikke så enkel å ha med å gjøre.

De mange og skjeve vinkler sendte lyset til himmels, og det ble mye prøving og feiling vinteren gjennom før man var fornøyd. Men så tok leveringen tid, dernest kom vinteren med tele, og først i slutten av januar i år var armaturene på plass.

Nå er imidlertid flomlyset høytidelig overrakt Bergen kommune ved byråd Nils Arild Johnsen fra Olav Kyrre-komiteen ved Anders Kvam.

Bedre lyst enn aldri.