Psykisk utviklingshemmede lever nå lengre, i likhet med befolkningen ellers.

— Det er et helt klart behov for flere seniorsenter for psykisk utviklingshemmede i Norge. Det er lite bevisst planlegging ute i de ulike kommunene, sier Frode Kibsgaard Larsen ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

En beregning de har gjort viser at antallet mennesker med Downs syndrom over 40 år vil doble seg de neste årene.

Grunnen til dette er de medisinske gjennombruddene som skjedde på 70- og 80-tallet der barn med Downs syndrom og medfødte hjertefeil fikk bedre hjelp og levde opp.

Først ute

Håstein seniorsenter for psykisk utviklingshemmede på Laksevåg i Bergen var det første i sitt slag i Norge da det åpnet i 2008. Her legges det vekt på det sosiale og de eldre blir aktivisert med baking, strikking, toving, maling, sang og musikk. De har også sitt eget velværerom hvor de kan få fotmassasje. Tilbudet er åpent hver dag fra klokken 09:30-13:30.

— Vi planla for 22 personer på Håstein og nå er det 27 her. Så kapasiteten er sprengt, forteller Kari Ditlefsen som er leder for dagenheter for psykisk utviklingshemmede i Bergen kommune.

Nå planlegger dagsenterenheten et nytt senter i kommunen.

Fornyet status

— Det å kunne få gå av og bli pensjonist er en viktig rolle. For noen utviklingshemmede vil det gi en fornyet status i samfunnet, sier Professor Karl Elling Ellingsen som er Daglig leder for Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.