• Jeg tror at jeg er veldig flink til å omstille meg. Men det var en krevende overgang å bli opposisjonsleder, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. Neste år går hun i Grete Knudsens fotefar.

OLAV GARVIK

Etter ni år som bypolitiker på heltid er hun mentalt forberedt på å bli stortingsrepresentant og rikspolitiker. Søndag får hun klarsignal på nominasjonsmøtet. For Arbeiderpartiets førstedame i Bergen er det en kjærkommen mulighet til å forsøke seg på en ny arena etter at hun i fjor høst ble detronisert på hjemmebane. Det var en tung nedtur.

— Tar du sikte på å bli en ny Grete Knudsen?

Hun svarer med en hjertelig latter, noe usikker på hva som ligger i spørsmålet.

— Jeg er en helt annen person enn henne. Men det er viktig å ikke planlegge for langt frem i tid, og heller være innstilt på å gjøre en god jobb. Jeg har heldigvis mye og variert erfaring, bl.a. fra tolv år i næringslivet, sier hun.

Vestlandsregionen

Strøm-Erichsen er en ubestridt ener i det lokale Arbeiderpartiet, akkurat som Grete Knudsen var det i sine velmaktsdager. Men formodentlig spiller hun kortene med større kløkt enn forgjengeren.

— Hva brenner du for som vordende rikspolitiker?

— At vi må få litt mer visjoner i politikken, og i så måte vil jeg nevne to ting:

  • Visjonen om en ny regioninndeling. Den har jeg sterk tro på, etter at jeg som leder av fylkespartiet allerede i 1997 la frem den første utredningen om en vestlandsregion. En slik region, sammenbundet av kyststamveien, må bli noe mer enn et stort, nytt fylke. Bergen by må ta et større ansvar for å få dette realisert enn det nåværende byrådet viser vilje til, sier hun.
  • Vi må ta noen grep for at ikke en storby som Bergen kveles av trafikk. Jeg er overbevist om at bybanen er et vinnerprosjekt når banen er fullt utbygd, ikke bare til Lagunen og Flesland, men også nordover til Åsane og vestover til Loddefjord.

— Men visse fagmiljøer vender tommelen ned?

— Jeg registrerer at skepsisen er stor hos bl.a. veimyndighetene, og da tenker jeg ikke bare på regionvegsjef Ole Chr. Torpp. På veikontoret er de veieksperter og bygger verdens vakreste veianlegg, konstaterer hun med glimt i øyet.

Mer og mer skeptisk

Anne-Grete Strøm-Erichsen er bekymret over all omstillingen og omstruktureringen som byrådet har satt i gang eller går med planer om, for alt dette blir vanskelig å reversere, slik hun ser det.

— Etter alle mine år i bypolitikken er jeg bare blitt enda mer skeptisk til konkurranseutsetting og privatisering. Innenfor de kommunale kjerneområdene, som skole og helse, er jeg imot konkurranseutsetting som prinsipp. Jeg er veldig bekymret for arbeidstakerne som blir utrygge når alt skal markedsstyres.

— Kommunens økonomiske tilstand tilsier mer effektiv drift?

— Jeg har vanskelig for å se at vi kan effektivisere mer i Bergen uten å spille på lag med de ansatte. Dessuten er det helt feil å konkurranseutsette kollektivtransporten. Skulle vi åpne bestemte linjer for konkurranse og anbud? Jeg tror det vil oppstå mange uholdbare situasjoner hvis byrådet gjør alvor av dette. Derimot kan det by på fordeler om Gaia blir slått sammen med HSD Buss. Det kan gi et sterkt og offensivt kollektivselskap, mener hun.