• Den gror til nå, sier Lars Martin Høgh (78). Sammen med August Rathke (77) sitter han på en benk ved minnesteinen i Veiten. Vinteren 1944/45 ble han slått helseløs i avhør i Gestapohuset, dagens Rick's.

— Det var der oppe i tredje etasje cellen lå, peker han.

«Minne om dem som ble torturert av Gestapo i krigen 1940-1945», står det på den lett grønskete steinen, reist i 1990 av Bergens Forsvarsforening.

Mange ble så hardt mishandlet i Gestapohuset i Veiten at de enten døde i tysk fangenskap eller fikk varige mén. Tre nordmenn tok sine egne liv ved å hoppe ut gjennom vinduer i nummer 3.

— Lars er sannsynligvis den eneste gjenlevende av dem som ble utsatt for hard mishandling her, sier Rathke. Han var selv lenge etterlyst av tyskerne og ble beordret til England i januar 1945.

«Pelle» arrestert

Klassekameraten Lars, med dekknavnet «Pelle», ble arrestert av tyskerne natt til 16. desember 1944, etter at han som medlem av Milorgs sabotasjegruppe deltok i et likvidasjonsforsøk på en nordmann som samarbeidet med tyskerne.

— Jeg husker ikke mye fra avhørene hos Gestapo her i Veiten. Jeg besvimte og våknet vanligvis på cellen i tredje etasje.

Ifølge papirene fra rettssakene etter krigen, ble han mishandlet under avhør 20. desember 1944, den dagen han fylte 20, og senere torturert hver dag i perioden 8.-12. januar 1945.

«Han ble slått med nevene og med en pisk med knopp i og med gummikøller», heter det i papirene.

— Jeg husker at jeg ble hengt opp etter armene, det tok knekken på skuldrene, og at jeg ble slått i hodet så jeg fikk brist på hodeskallen.

Vinteren 1945 kom dødsdommen, der det ble hevdet at Høgh måtte «utryddes fra det nordiske folkefellesskap». Men freden i mai sparte livet hans.

Var klassekamerater

I dag, et sekstitall år senere, engasjerer de to kameratene fra krigens dager seg mot planene for tilbygget til underholdningshuset Rick's. Nylig vedtatt av komité for miljø og byutvikling, mot klare innstillinger fra blant andre byrådet og byantikvar.

— Byen er ikke stillestående, vi må se fremover, sa en av politikerne som sa ja til Rick's.

— Det er skammelig dersom Rick's får bygge i rotunden ved minnesteinen, at et kommersielt hensyn skal få krenke den ærbødighet og verdighet som det kreves at vi viser Gestapos ofre, sier Rathke, også leder for Bergens Forsvarsforening.

Han minner om at i USA, for eksempel, får man ikke spise så mye som en pølse nærheten av et minnesmerke for falne.

— Alt som kan forstyrre ofrenes verdighet er forbudt, sier han.

«Må bevares uendret»

Sammen med Odd Strand fra Aktive Krigsdeltakeres Forening stilte Rathke som deputasjon da komiteen behandlet Rick's-saken 5. april - men veteranene klarte ikke å få flertall for sitt syn.

— For oss er huset, plassen og minnesteinen en helhet som må bevares uendret, som et sammenhengende minnesmerke, som et vitnesbyrd om mennesker som ofret alt for fedrelandet, sier Rathke.

Bergens Forsvarsforening akter derfor å klage på komiteens vedtak.

Rathke viser til støtte fra byantikvaren, som skriver at «Det knytter seg i tillegg viktige historiske hendelser til «Gestapo-huset», og bygningen har derfor har høy symbol- og historieformidlende verdi.»

Byantikvaren konkluderte med å motsette seg tilbygget. Men det øret lyttet altså ikke det politiske flertall i komiteen til.

- Moro å lure tyskerne

— Det var jo litt moro å lure tyskerne, men fangetiden i Gestapohuset var fæl. Det er forferdelig trist dersom det skal stå et serveringssted på plassen som vi regner som en del av minnesmerket, sier Høgh, og kaster et blikk opp mot tredje etasje, der cellen hans lå.

Deretter et blikk på minnesteinen.

«Så hard en tid. Så vond en strid», står det innhogd.

— Ser ut som det gror til på steinen nå, kommenterer han.

Kanskje er det ikke bare grønsken han tenker på.

RESPEKT: - Minnesteinen, rotunden og Gestapohuset i Veiten må ses på som et sammenhengende minnesmerke og må ikke endres, mener Lars Martin Høgh (t.v.) og August Rathke. Begge drev illegalt arbeid i Bergen under krigen, og Høgh ble hardt torturert i Gestapo-hovedkvarteret.<p/> ARNE NILSEN (foto)