• Vi ønsker oss gang- og sykkelvei, og så ønsker vi oss bussruter, sier Hildegunn og Ole Dyrkolbotn, som bor i Hamrevegen. Men ingen hører på dem.

Hamrevegen er en tverrforbindelse mellom Fanafjellsvegen og E 39 ved Kalandsvatnet som ikke passer inn i noen bussruter.

— Vi har ingen konkrete planer om gang- og sykkelvei her, sier overingeniør Ole Johan Sæveraas ved Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Hildegunn og Ole går i henholdsvis 8. og 9. klasse på Storetveit skole. Den greieste måten å komme dit, er å rusle ca. halvannen kilometer fra huset der de bor til et busstopp ved Osvegen.

Hjertet i halsen

— Veien er smal, og det er mange biler som bruker denne veien som gjennomgangsvei mellom Fana/Sandsli/Kokstad og Os fordi det er den korteste. Veibelysningen er heller ikke noe å skryte av. Derfor går jeg ofte med hjertet i halsen, sier Hildegunn.

Langs Hamrevegen finnes det både busskur og busstoppskilt. Men Hamrevegen finnes ikke i noen av Gaia Trafikks ruter.

— Det er bare å si det som det er. Det er ikke kundegrunnlag nok i Hamrevegen til at vi kan kjøre faste ruter der, bortsett fra skoleruten. Så med de økonomiske rammene vi har, kan vi ikke love noen bedring på dette heller, sier divisjonssjef Idar Sylta i Gaia Trafikk til Bergens Tidende.

Tomkjøring

— Men det passerer jo busser forbi her likevel. Rundt halv fire hver dag kommer det en buss som har kjørt rute til Bontveit. Den skal over til Fana og kjøre rute til Hordnes. Jeg har fått visst dette av bussjåføren. Altså ved en tilfeldighet, sier far til Hildegunn og Ole, Øystein Dyrkolbotn. - Hvis vi stiger ut i veien da og vil være med, så stopper bussen, men hadde det ikke vært en idé og få dette inn i en rute, slik at alle kunne få vite det? undres han.

— Hvis en slik tomkjøring skjedde 100 prosent regelmessig og til faste tider, kunne det selvfølgelig være en idé å sette det opp i en rute. Og vi vil se på om det virkelig er slik langs Hamrevegen. Generelt tar busser på tomkjøring ikke opp passasjerer, selv om de står på et busstopp. Hvis dette likevel skjer langs Hamreveien, så viser det at våre sjåfører er serviceinnstilte og bruker sunn fornuft, sier Idar Sylta.

SMAL OG SKJEV: Hamrevegen er ikke laget for mer en lokaltrafikk, men brukes i stor utstrekning som gjennomgangsvei. Asfalten sprekker og veikantene siger. - Vi føler oss ikke trygge når vi går langs veien, sier Hildegunn Dyrkolbotn.<br/>Foto: ODDLEIV APNESETH