1. februar 1904 omkom seks mann på sjøen nordvest for Sæle i Øygarden. Tilbake satt seks enker og 23 farløse, den yngste under året. To av kvinnene ventet barn.

Forliset ble så vidt lagt merke til den gangen, bare i Morgenavisen sto en notis om hendingen og enkene som satt igjen i trange kår.

Men familiene skulle leve videre, og ingen ønsket eller orket å snakke om den triste ulykken. Årene gikk, og minnet om forliset forsvant mer og mer.

I noen familier lever fortsatt historien så vidt. Robert Sæle (64), oldebarn etter «Bertin og Magdeli i Sjåneset», hadde hørt historien av sin bestefar Rasmus, som var 11 år da faren døde på havet. Egil Asbjørn Sæle, lærer ved Bakken skule og lokalhistoriker, hørte også i sin ungdom om forliset. Nå prøver han å nøste opp tragedien for 100 år siden og hva den betyde for bygdefolket og slektene.

Åpne båter på havet

Folk på Sæle levde av jorden og havet, som overalt ellers i Øygarden. I åpne båter seilte eller rodde de langt utover om nødvendig. Denne mandagen var to notlag fra Sæle ute, seks mann i hver, med drivgarn etter storsild. De holdt seg hele tiden i nærheten av hverandre.

Da uværet kom over dem med kuling og snøbyger, gjorde de seg klar til hjemreis. Mennene i båten som forliste var først ferdig, og ba om kompasskursen før de seilte østover i skumringen.

I den andre båten satt John (63) og Laurits (27) Sæle, oldefar og morfar til Egil Asbjørn Sæle, Halvor Sæle (48) som var oldefaren hans på farssiden, Johannes Iversen (53), Rasmus Iversen (45) og Magne Sæle (34). Da de kom inn på vågen fant de ikke nabobåten, og ble redd for at det hadde skjedd noe i mørket og snøkaven.

Dagen etter la de ut på leit, og fant den grønnmalte båten med bunnen i været mellom Lyngøy og Hernar. Da de dro opp garnet kom liket av 48 år gamle Karl Johannesen Oen med. Støvelen hans hadde hektet seg fast i garnet.

Den forliste båten ble dratt på land på Hernar, og kom aldri i bruk mer. Til slutt råtnet den bort. Den andre båten var i bruk lenge, til den ble satt på land i 1950-årene og solgt. Kanskje eksisterer den fortsatt.

«Eg veit ingenting»

Den som kunne fortelle dette var Emil Sæle, onkel til Egil Asbjørn og sønn av Laurits. Emil døde i fjor. «Eg veit ingenting, eg hugsar ikkje noke, det var so lite so blei fortalt», sa han først. Men litt etter litt kom likevel historien frem fra glemselen slik den en gang ble fortalt.

Også broren hans John, som bor i USA, er kommet med opplysninger. Alt dette passer godt med og utfyller de få linjene i Morgenavisen.

Emil fortalte at de seks omkomne var Karl i Sørnestova, Karl i Hølo, Bertin i Sjåneset, Karl i Lie og svigersønnen hans Mons i Lie (Vestrelia), og til slutt Marius i Australia.

På Digitalarkivet over «Døde i Ytre Bø (Hjelme)» finner vi dem. Karl Johannesen Sælle, født på Oen, 48 år, Karl Johnsen Sælle, 24, Bertil Bertilsen Sælle, 45, Karl Iversen Sælle, 53, Mons Monsen Svellingen, 26 og Marius Nilsen Sælle, 25 år.

Mistet mann og tre barn

— Robert Sæles oldefar, Andreas Bertin Bertelsen Sæle, vart kalla for «Bertin i Sjåneset», eller «Bertin i Lyngøy-stova», sidan huset var flytta dit frå Lyngøy, forteller Egil Asbjørn Sæle.

Bertin var gift med Magdeli Jakobsdotter Lyngøy 42 år ved forliset. De hadde i alt ni barn. Like etter forliset fødte Magdeli tvillinger, men begge døde før året var omme.

— Etter ei tid gifta ho seg opp att med Kristian frå Hellesund. Han hadde med seg ein færing og fire garn, vart det sagt. Magdeli (Madli) var ei sterk kvinne som dreiv fiske og jordbruk saman med borna. Ho vart over 95 år gamal.

Robert Sæle forteller at da Madli skulle få sin første alderstrygd, nektet hun å ta imot. Hun hadde alltid klart seg sjøl, og det skulle hun nå også!

De to i Vestrelia, Karl og svigersønnen hans, bodde i samme huset. 26 år gamle Mons Monsen Svellingen var gift med Ragnhilde Kristine på 24, og både Ragnhilde og mor hennes Guri Pedersdotter Husebø ble enker. Ragnhilde som mistet mann og far, hadde to jenter på ett og to år, Klara og Karen, og giftet seg på nytt i 1905. Året etter døde hun i barselseng. De to småjentene vokste opp hos naboer.

I 1920 flyttet Klara til Seattle, der hun døde i 1938, like etter at hun hadde født sitt sjette barn. Mannen hennes John, sønn av Laurits og bror til Emil, lever fortsatt, og fyller 100 år i mars.

Guri Pedersdotter opplevde i løpet av et tiår å miste tre av barna sine, mannen sin og svigersønnen. Da datteren Kornelia fikk tjeneste på Hetlevik på Askøy, flyttet hun dit sammen med henne.

Gravtalen i mai

Marius Nilssen Sæle var 25 år gammel da han omkom. To år før forliset ble han gift med Agathe Kristine Kristensdatter Sulen som var syv år eldre. Samme året fødte hun en sønn som fikk navnet Harald Martin. Seinere giftet Agathe seg på nytt.

«Karl i Sørnestova», Karl Johannesen Oen Sælle, var den eneste omkomne som ble funnet. Han var gift med 14 år yngre Elen Endresdotter som var gravid med sitt syvende barn. Etter noen år giftet hun seg på ny og tok ungene med til Holsnøy.

Karl ble gravlagt ved Hjelme gamle kyrkje 16. februar, men først 8. mai holdt sokneprest Johan Carl August Musæus gravtalen. Den gangen hørte nordre Øygarden under Manger prestegjeld, men Musæus holdt seg klokelig vekk fra Hjeltfjorden vinterstid.

Da sitter vi igjen med den yngste, 24 år gamle Karl Johnsen Sælle eller «Karl i Hølo». Han var gift med Magdeli Olsdatter Rong. De hadde en datter som het Jenny Gurine som ble gift med Malvin, en av sønnene til «Bertin i Sjåneset». Både Jenny og Malvin hadde dermed mistet fedrene sine i forliset. De to kan være et eksempel hvordan slektene var flettet i hverandre. Magdeli giftet seg seinere med Ole Rong, men fikk ikke flere barn.

Hjelp fra Paris

Uten offentlig støtte ble det smått for enkene som satt igjen, og fem av dem fant løsning i nytt giftermål. Noen innsamling til de etterlatte er det ikke mulig å finne, verken i menighetsblad eller aviser.

Merkelig nok viste det seg at den norske konsulen i Paris, Brørs, sendte 120 kroner, 20 til hver enke. Beløpet ble formidlet videre av sokneprest Musæus.

OVERLEVDE. Laurits Sæle satt i båten som kom trygt inn på vågen 8. februar 1904. Her er han sammen med hustru Emma Oline Karlsdatter Hellesund og to sønner, John og Emil. John bor i dag i USA og fyller 100 år i mars, Emil døde i fjor.
SÆLE. I denne vågen hadde folket på Sæle sjøhusene og båtene sine. I bakgrunnen ser vi Lyngøy og Hernar der de fant båten med bunnen i været. Der omkom seks fiskere for 100 år siden. <p/>FOTO: ØYVIND ASK