• Tenk deg at disse sirklene er en bydel, sier Norvald Visnes. Sjefen i Fana-politiet har siste dag på jobb og tegner og forteller.

68-åringen trer av etter et langt liv i politiet. Stasjonssjefen poengterer betydningen av forebyggende arbeid som noe av det viktigste for politiet.

— I den indre sirkelen finner vi unge kriminelle, kanskje mellom fem og ti i en bydel. I den midterste er dem som er i faresonen. Det kan kanskje dreie seg om 100 unge. I den ytterste er det store flertallet som klarer seg fint, sier Visnes.

— Slaget står om dem som befinner seg i faresonen. Lokalmiljøet må arbeide for at de trekker ut og ikke inn. De gode kreftene må bli de mest spennende, legger han til.

Erfaring fra Loddefjord

Visnes har oppskriften på hva som skal til. Han kaller det tverrfaglig samarbeid.

— I alle bydeler er det ildsjeler. Det kan være trenere i idrettslaget. Her i Fana gjorde for eksempel Gneist en formidabel jobb da det var problemer på Sandsli. De fanget opp mange som sto i faresonen, forteller politiveteranen som startet karrieren i Laksevåg lensmannsdistrikt i 1973.

Der fikk han nok å bryne seg på. Loddefjord ble bygget ut og folk flyttet til området i tusenvis. Mange unge havnet inn i den innerste sirkelen på tegningen til Visnes.

— De få kriminelle mangedoblet seg. De gikk fra å være fem til å bli 50. Det gikk noen år før det ble bedre, sier han.

Et lite råd

I Fana har han hatt et tett samarbeid med rektorer på skoler i bydelen.

— Svært mange av dem har vært suverene samarbeidspartnere og gjort sitt for at vi skal lykkes.

Morten Ørn tar over etter Visnes fra 1. januar.

— Har du et råd til ham?

— Han klarer seg vel uten det, men skal jeg si noe, må det bli at han må velge sin vei og ta vare på det tverrfaglige samarbeidet.

Send dine hilsener til den nybakte pensjonisten i kommentarfeltet!

SISTE DAG: Norvald Visnes begynte som militærpoliti i 1964 og har sin siste dag som stasjonssjef i politiet i Fana.
RUNE MEYER BERENTSEN