U. Pihl videregående skole i Åsane ble landskjent da elevbedriftens T-skjorter ble beslaglagt av rektor i vinter. T-skjortene med sitater fra en av skolens mest populære lærere, «stemte ikke overens med skolens etiske regler», ifølge rektor Oddveig Sagen. Elevene rakk bare å selge tre eksemplarer før skjortene ble tatt fra dem.

Dette er en prinsippsak, vi føler ikke at det er noe galt med noen av de skjortene vi har laget.

Daniel Eikeland, elev

Elevene og deres foreldre reagerte sterkt, og tok saken videre til fylkeskommunen. Men fylket støttet skoleledelsen, og viste til at rektor har all makt og elevene ingen eiendomsrett til sine egne varer.

Elevene klaget da til Fylkesmannen, som i sitt svarbrev i liten grad tar stilling til konflikten. Elevene oppfordres til å klage på standpunktkarakteren dersom de mener at «episoden får uriktige følger i vurderingen av faget».

I noe som kan tolkes i elevenes favør, understreker Fylkesmannen at «dersom en skole har etiske regler som kan innebære et salgsforbud, så bør disse ha rimelig grad av klarhet som er kjent på forhånd».

— Skadelig for skolens omdømme

I mellomtiden ble elevene forelagt et kompromissforslag. Skolen bestemte seg for at to varianter av T-skjortene kunne leveres tilbake til elevene for videre salg.

Skolen understreket at de likevel står fast på det tidlegere vedtaket som sier at skjortenes tekst er «lite forenlig med skolens verdisyn og kunne være skadelig for skolens omdømme».

Vi har ikke fått noen skikkelig forklaring. Sitatene er bare morsomme og uskyldige, men skolen har tydeligvis tolket det helt annerledes.

Daniel Eikeland, elev

Bakgrunnen for forslaget var bekymring over elevenes manglende motivasjon for faget «entreprenørskap og bedriftsutvikling», ettersom de mistet muligheten til å selge produktet sitt.

— Vi ville ikke gå med på det, da hadde vi på en måte tapt. Dette er en prinsippsak, vi føler ikke at det er noe galt med noen av de skjortene vi har laget. Det ville vært en innrømmelse av skyld, sier Daniel Eikeland, en av elevene bak bedriften.

I samråd med foreldrene takket elevene derfor nei til tilbudet om å selge to varianter. De skjønner ikke hvorfor to av T-skjortene plutselig godkjennes, men ikke resten.

— Vi har ikke fått noen skikkelig forklaring. Sitatene er bare morsomme og uskyldige, men skolen har tydeligvis tolket det helt annerledes, sier Eikeland.

Artikkelen fortsetter under bildene

RØDT LYS: - Det er et humoristisk sitat som samtidig tar opp et alvorlig tema, sier Ellisiv Sangolt om bakgrunnen for det forbudte sitatet. FOTO: RUNE SÆVIG
Sævig Run
GRØNT LYS: Dette sitatet kunne til slutt tolereres. FOTO: RUNE SÆVIG
Sævig Run

Vil slutte på skolen

Det som skulle være en positiv salgserfaring, har utviklet seg til et mareritt for elevene.

— Vi mistet mye av motivasjonen for faget. Mens de andre gruppene har vært ute og solgt produktene sine, har vi bare vært på skolen, sier Ellisiv Sangolt.

To av tre elever i gruppen har søkt seg til andre skoler til høsten, mye på grunn av denne episoden.

— På grunn av dette vet plutselig alle lærerne på skolen hvem vi er, og det er en kunstig stemning på skolen. Det er ikke noe gøy når ledelsen ikke liker deg. Jeg har mistet tilliten til ledelsen, sier Ellisiv.

Støtte fra andre skoleansatte

Etter at BT omtalte saken i januar, har elevene også fått mye støtte. Da alle elevbedriftene i fylket var samlet i Grieghallen i mars, samlet de inne en rekke underskrifter for sin sak.

— Også rektorer og lærere på andre skoler har sagt til oss at de ikke skjønner hvorfor rektoren vår nektet oss dette, forteller Dennis Skokseth, som også er en del av bedriften.

Nå går skoleåret mot slutten, og da skulle bedriften uansett avvikles. Men foreldrene til elevene ønsker ikke å legge vekk saken.

— Det er ikke snakk om å gi opp før vi har fått et svar. Vi kan leve med det hvis elevene våre har gjort noe galt, men vi må kunne forlange at skolen kan gi en saklig begrunnelse, sier Siv Sangolt, mor til Ellisiv.

Vil ta saken videre

Etter svaret fra Fylkesmannen vil hun nå ta saken videre til Kunnskapsdepartementet.

— Vi synes elevene er blitt dårlig behandlet, og det er et prinsipp om ytringsfrihet. Elevene har handlet i god tro og fått prosjektet godkjent av faglærer, da skoleledelsen plutselig bruker en vetorett som ingen visste om på forhånd. Det er maktmisbruk, sier Sangolt.

Rektor på skolen, Oddveig Sagen, ønsket ikke å la seg intervjue og la på røret da bt.no tok kontakt i ettermiddag. Hun viste til opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld, som ikke har vært tilgjengelig i dag.

Hva synes du om skolens håndtering av saken?