En mann ble i går morges funnet død i en hage i Wergelandsalleen på Minde. Kort tid senere pågrep og siktet politiet en mann fra Estland for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Den avdøde litauiske mannen hadde ytre skader da han ble funnet. Skadene var av en slik art at det fremsto som åpenbart at han var blitt utsatt for vold.

Mannen var blodig på overkroppen og på den ene hånden. Han skal ha hatt flere stikkskader, men politiet er langt fra sikker på om han faktisk døde av disse skadene, får BT opplyst.

Kan endre siktelsen

Sannsynligvis hadde mannen fra Litauen ligget ute i flere timer da han ble funnet. Politiet arbeider, etter det BT får opplyst, ut fra en teori om at mannen kan ha frosset i hjel.

Ifølge Vervarslinga på Vestlandet var minimumstemperaturen i Bergen 3,5 grader torsdag morgen.

- Siktelsen er foreløpig og kan bli endret når vi får vite dødsårsaken, sier politiadvokat Janne Ringset Heltne, som også er påtaleansvarlig for saken.

Fant blodig madrass

Politiet fikk klokken 09.40 i går melding om den døde mannen.

På stedet skal politiet, etter det BT får opplyst, ha møtt flere overstadig berusede beboere.

Da krimteknikerne dro dynen av en av sengene inne i huset, fant de en madrass full av blod.

Politiet mistenker at noen andre enn offeret har lagt dynen over madrassen, nærmest for å skjule blodsporene.

- Vi anmoder folk som kan ha sett noe om å melde fra. Vi er usikre på både tid og sted for når dette har skjedd, sier Rigmor Isehaug, leder ved volds— og sedelighetsavsnittet i Hordaland politidistrikt.

- Handlet i nødverge

Mannen fra Estland ble etter kort tid pågrepet i tilknytning til huset. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

- Jeg har hatt en kort samtale med min klient, og han har forklart at det var en nødvergesituasjon, sier Kaj Wigum, som i går ble oppnevnt som forsvarer.

Han forteller at den siktede mannen er sterkt preget av situasjonen han nå befinner seg i.

- Fredag blir det nye avhør. Utover det har jeg ikke mer å si, sier Wigum.

- Vi regner med å få avhørt siktede fredag morgen, sier politi­overbetjent Rigmor Isehaug.

Etter det BT forstår skal den siktede ha forklart at han først ble angrepet, og deretter forsvarte seg.

Det er uklart hva siktede og avdøde gjorde i huset, ettersom ingen av dem lenger skal være bosatt der.

Siktede ble kastet ut

Den siktede skal inntil nylig ha bodd i en leilighet i den eldre villaen på Minde.

- Han ble kastet ut sist uke. Han betalte ikke husleien, og bodde der kun én måned, forteller Svetlana Sarane.

Hun driver byggefirmaet Svetlana AS, som har en langsiktig leiekontrakt med huseier. Sarane har fremleid de to leilighetene, hovedsakelig til personer fra Baltikum.

Også den avdøde mannen fra Litauen skal tidligere ha bodd i huset, men ikke på samme tidspunkt, og ikke i samme leilighet som siktede.

Knivstikking i fjor

BT har snakket med flere av naboene i området. Enkelte forteller at beboerne i huset skiller seg litt ut fra omgivelsene.

- Det har vært noe bråk der. Litt drikking på ukurante tider, og noe slåssing, forteller nabo Andrew Keanan (47).

Det skal ifølge Keanan også ha vært en del trafikk rundt boligen på nattetid.

Naboer forteller at det har vært flere utrykninger til eiendommen tidligere, men at det har vært stillere den siste tiden.

Politioverbetjent Isehaug bekrefter at det var en knivstikking i samme hus i fjor.

- Men det har neppe sammenheng med denne hendelsen, sier Isehaug.

Det er selskapet Eiendom 1 AS som er eier av Wergelandsalleen 3. Eier Hogne Ørjar Sandanger bekrefter at hele huset er leid ut til Svetlana AS.

- Jeg var der den 13. oktober. Da bodde det fem mennesker i huset. Jeg har ikke fått informasjon om at noen nye er flyttet inn, sier Sandanger.

Han legger til at selskapet arbeider med en reguleringsplan for området, og håper etter hvert å kunne rive huset slik at det kan bygges nye boliger på tomten.