• VIL LUFTE UT: Med boken «Departementet - opptegnelser fra et byråkratkontor» ønsker avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, Eivind Tesaker, å bringe litt lys inn i de interne rommene offentligheten ikke har tilgang til. FOTO: FOTO: OLAV OLSEN, AFTENPOSTEN

Den bekymrede byråkrat

Det offentlige preges i større grad av frykt enn før, mener avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, Eivind Tesaker. Han har skrevet bok om det.

— «Frykt for kritikk gjør at stadig flere saker tar stadig lengre tid, og at mange saker bare blir liggende», skrev du i en kronikk i Aftenposten i 2012. Hvor kommer frykten fra?

— Det er et komplisert spørsmål. Politikernes frykt er frykten for ikke å bli gjenvalgt. Internt i byråkratiet er det flere typer frykt: Man skal være lojal mot sin statsråd. Men hva er lojalitet? Skal man si det man mener basert på den kunnskapen man har, eller skal man si det som forventes at man sier? I tillegg kommer frykten for at det man sier kan slå tilbake.