— Vi har veldig mye dyktige folk som kan bidra, både i fylket og i Bergen. Det er også mange statsrådskandidater herfra, men det er jo begrenset hvor mange som kan komme fra Bergen, sier hun og smiler.

- Er det bare plass til en?

— Jeg tror det er best at vi gjennomfører valget før vi deler ut posisjoner, sier hun.

Statsrådkandidater

Trolig er det lurt av Solberg å dempe forventningene. I dag er det totalt 84 statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet.

Av disse har syv representanter klar tilknytning til Hordaland og Sogn og Fjordane - to statsråder, en statssekretær og fire politiske rådgivere. De fleste av dem besitter posisjoner i mindre tunge departement.

BT har snakket med en rekke kilder i de fire borgerlige partiene om aktuelle navn fra Hordaland og Sogn og Fjordane som kan bekle posisjoner ved et eventuelt regjeringsskifte.

Mye tyder på at landsdelen vil kunne få flere statsråder i tyngre departement enn i dag, men bak navn som Knut Arild Hareide (KrF), Erna Solberg (H), Terje Breivik (V) og Monica Mæland (H) ser det tynnere ut.

Få talenter

I Hordaland og Sogn og Fjordane ser Fremskrittspartiet ut til å være partiet med færrest aktuelle navn. Terje Søviknes trekkes frem som mulig statsråd, men få tror han har den nødvendige tilliten som trengs.

Heller ikke Austevoll-ordfører Helge André Njåstad levnes store sjanser. Som statssekretær og politisk rådgiver trekkes Frank Willy Djuvik fra Florø og Morten Myksvoll, bystyremedlem i Bergen, fram som gode kandidater. Kilder BT har snakket med i Frp tror partileder Siv Jensen først og fremst vil hente mannskapet sitt fra stortingsgruppen.

— Nå konsentrerer vi oss om å vinne valget, så får vi fordele postene etterpå, var alt Siv Jensen ville si om emnet da hun besøkte Bergen lørdag.

— Det kryr ikke av politiske talenter i dette området, sier en sentral Frp-kilde til BT.

Taus om statsrådsjobb

I Høyre tror de fleste at Erna Solberg vil tilby Monica Mæland en statsrådsjobb og at hun vil ta med seg en av rådgiverne sine fra byrådet hvis hun takker ja.

— Vi trenger politikere i regjeringsapparatet som kjenner landet bedre, sier Mæland.

- Har du lyst å bli statsråd?

— Slike spørsmål bruker jeg ingen energi på, men alle som driver med politikk vil anse en slik jobb som spennende, sier Mæland, som tar det for gitt at Erna rekrutterer utenfra Østlandet.

— Det er ikke sånn at alle de beste hodene er i Oslo. Vi har bygget opp en solid organisasjon i hele landet, med mange ordførere.

Ikke alle er like positive til Vestlandets muligheter. En kilde i det sentrale Høyre-miljøet spår at andelen i regjeringsapparatet som kommer fra Oslo, og da spesielt stortingsmiljøet, vil bli svært stor.

Til BT trekker Erna Solberg fram to stortingsrådgivere med tidligere bostedsadresse Bergen som aktuelle i rådgiverkorpset. Det er Rikke Sjøberg, som studerte i Bergen og jobbet en periode som rådgiver i byrådet, samt bergenseren Jens Frølich Holte.

Kan bli statssekretær

I KrF er det syltynt bak Knut Arild Hareide. Byråd Filip Rygg pekes på som en aktuell statssekretær. Monica Mæland tror en slik jobb vil kunne friste KrF-politikeren.

— Det er klart at det er spennende å være statssekretær hvis en driver med lokalpolitikk, sier hun.