• Haakonsvern skal fortsatt være en sentral base for vedlikehold av materiell og utstyr, forsikrer adm. direktør Erik Hernes som skal lede omorganiseringen og nedbyggingen.

OLAV GARVIK

— Det er for tidlig å si eksakt hvor omfattende flyttingen og nedbemanningen av materielldivisjonen blir. Vi vet ikke om det for eksempel er 100 eller 300 som blir berørt. Viktige og omfattende utredninger gjenstår, sier Hernes.

Siktemålet er bl.a. å oppnå mer rasjonell drift på utstyrssiden. Sjøforsvaret og Luftforsvaret har en del likeartede funksjoner når det for eksempel gjelder radar, sambandsutstyr og motortyper. Her kan man etter alt å dømme hente gevinster ved samordning, slik han ser det.

Ca. 2.500 årsverk skal ifølge moderniseringsplanen raderes vekk innenfor alt som heter logistikk. 1.300 av disse er allerede fjernet, og de siste 1.200 skal bort innen utgangen av neste år.

Direktøren har full forståelse for at de ansatte er nervøse og urolige. Men han lover både gunstige sluttpakker og god hjelp med å skaffe nytt arbeid til dem som ikke kan eller vil følge med til Kolsås.

— Trøsten må være at dette gjelder ettertraktet personale med meget høy kompetanse, enten vi snakker om ulike typer ingeniører eller fagfolk av annen art. Av de 1.300 årsverkene som allerede er gått ut av logistikkorganisasjonen har så å si samtlige enten fått ny jobb eller blitt pensjonister. Flere har fått hjelp til å stifte egne firmaer som bl.a nyter godt av oppdrag fra Forsvaret, fortsetter han.

— Dette må være en glipp, for det er jo