Palestinske Abduhl Wahab Serdah og hans fire år gamle datter Merna er blant dem som deltok, og krever et fritt Palestina.

— Jeg er palestiner uten land, sier Serdah. For vel ett år siden flyktet han fra Midtøsten til Norge. Han har alt fått to avslag på sin søknad om asyl og oppholdstillatelse. Den siste anken ligger til behandling hos UDI.

— Jeg har ikke noe land å reise tilbake til, sier palestineren.

De tre politiske ungdomsorganisasjonene Kommunistisk Ungdom, Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom tok initiativet til markeringen.

— Dette viser at mange i Bergen er forbitret over måten Israel behandler palestinerne.

— Arrangementet var dårlig annonsert, likevel kom det så mange, sier Torstein Dahle (RV). Demonstrantene har lite til overs for den norske regjeringens opptreden.

— Den er en skam. Norge burde true med, og vurdere, å bryte de diplomatiske forbindelsene med Israel. Handel med Israel må opphøre. Forholdene for palestinerne er identisk med den de svarte levde under i Sør-Afrika, under apartheidregimet, sier Dahle.

KREVER FRITT LAND: Palestinske Merna (4) og pappa Abduhl Wahab Serdah har ikke noe land å bli sendt tilbake til. I går demonstrerte de for et fritt Palestina.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN