Elevene ved Nygårdslien skole ga klar beskjed om hva de synes om byggeplanene i nabolaget

da politikerne kom på befaring i går.

Komiteen skal behandle en reguleringsplan som legger til rette for tre boligblokker med til sammen 80 leiligheter øverst i lien.

Foreldre og naboer frykter økt trafikk, og vil stanse utbyggingen.

— Dette er et prosjekt som ødelegger for mellom 20 og 30 eiendommer, og som vil gi en trafikkøkning som er til stor fare for skolebarn. Skoleveien er i dag klassifisert som en av byens absolutt farligste, sier en av beboerne, Karl Andersen.