Andrea Hartveit er en av de mange avgangselevene som stilte ved Osterøy Rådhus i morges for å vise sin misnøye. Hun anslår at de var 80 — 100 demonstranter.

— Bøkene vi har er veldig gamle og i mange fag har vi ikke bøker engang, sier Hartveit (15). Hun sier at problemet gjelder på alle klassetrinn og ikke bare for 10.-klassingene.

— Men vi skal ha eksamen til våren, så det er oss det går verst ut over, sier hun.

Hun sier skolen mangler naturfagbøker på alle trinn, RLE-bøker (Religion livssyn og etikk) og samfunnsfagbøker mangler på 9. trinnet og i mange klasser er det ikke nok bøker til alle elevene. Det skyldes at de er gått ut på dato og man ikke kan kjøpe inn nye.

Ikke tatt seriøst

Det er planlagt en privat ungdomsskole på Osterøy og dette brukte ungdommene i sin protest. Hvem vil gå privatskole med nye bøker og riktig utstyr, ble det ropt. Alle ungdommene rakte hånden i været. Hartveit er ikke fornøyd med reaksjonen fra ordføreren, som hun mener viser at de ikke blir tatt seriøst.

Ordføreren skal ha svart Hvem vil heller ha is enn grovbrød.

— Hun behandlet oss som om vi var seks år og ikke 15. Dette er avgangsåret vårt, sier Hartveit.

Ungdommene hadde ikke ventet noe konkret svar, men vurderer å stille på neste heradsstyremøtet , der kommunens økonomiplan for 2011-2014 skal behandles.

Tilbakemeldinger fra både elever, foreldre og lærere om at læremiddelsituasjonen er for dårlig, har ført til at rådmann i Osterøy, Odd Ivar Øvregård, allerede har anført i økonomiplanen at dette er et område som må tilføres mer penger.

Viktig engasjement

Aksjonen kom litt brått på ordfører Kari Foseid Aakre, som bare mente å være morsom. Hun mener det er en selvfølge at alle vil foretrekke ny, fin skole fremfor gammel og slitt, og nye skolebøker fremfor gamle og utdaterte.

— Dette engasjementet er flott og jeg skal ta saken videre. Totalt sett så bevilger politikerne i Osterøy 5000 kr årlig pr. elev mer enn andre sammenliknbare kommuner. Og så er det opp til rektor å fordele pengene der de trengs mest, sier hun.

Ordføreren håper at elevene kommer til kommunestyremøtet, slik at alle politikerne får høre deres budskap.

Stort behov for lærebøker

Rektor ved Osterøy ungdomsskule , Geir Otto Paulsen, ønsker ikke å si så mye om saken, men bekrefter at det er et stort behov for nye lærebøker til de 350 elevene som går på skolen. Samtidig må han være lojal til sin arbeidsgiver, Osterøy kommune.

— Personlig tar jeg avstand fra aksjonen elevene hadde i dag, sier han.

Samtidig fører mangel på brukbare lærebøker til mer kopiering.

— Dette er et dilemma for oss, kopieringen koster også mye penger, sier han.

Rektor ønsker ikke å si noe om hvor mange som kopierer eller hvor mye.

Hvor vanlig er det at ungdommene ikke får brukbare lærebøker?