En rekke politiske partier og organisasjoner markerte tirsdag sin motstand mot det de mener er en for streng norsk asylpolitikk overfor barn. Markeringen var i foajeen i Bergen rådhus.

Over 450 barn

Det bor nå mer enn 450 barn som har søkt asyl og fått avslag i Norge, men bare et fåtall av disse har fått prøvd sine saker for retten.

— Mange av disse er født her i landet, og kjenner ikke noe annet land eller språk, sa Redd Barnas Silje Aasgaard Olsen i sin apell.

Initiativtagerne mener at det føres en streng asylpolitikk, hvor barn ikke blir hørt på en skikkelig måte når sakene behandles.

Rundt 60 personer deltok i markeringen, som fant sted midt i utstillingen «Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg» i Bergen Rådhus.

Barnekonvensjonen blir stadig satt på prøve og barna blir ofte ikke hørt og deres interesser blir ikke ivaretatt. «Barns beste» blir i mange saker tillagt mindre vekt til fordel for det de mener er innvandringsregulerende hensyn. Dette rammer de aller mest sårbare menneskene i samfunnet vårt - barn som er på flukt, påpekte flere av talerne.

Hvor mye må til?

Aina Bøe Heldal i Støttekomiteen for Natan fortalte om ferske asylavslag for barn som har bodd lenger enn ti år i Norge.

— Invandringsregulerende hensyn veier stadig tyngst. Når ti år ikke er nok, blir mitt spørsmål til myndiighetene, blir mitt spørsmål til myndighetene: Hvor mye må engentlig til for å få et ja, sa Bøe Heldal.

Kravet er at regjering og storting i sin sluttbehandling av stortingsmeldingen «Barn på flukt» tar mer hensyn til barns beste, og at dette blir tillagt mer vekt enn innvandringsregulerende hensyn.

- Liten, sterk dame imponerte

Midt oppe i alle de politiske budskapene var det en liten, men sterk dame som gjorde aller størst inntrykk. Irene Kinunda fra Fargespill rørte svært mange av tilhørerne med sin vakre sang.

Det var Ap i Bergen, Bergen AUF, Bergen SV, Bergen SU, Støttegruppen for Nathan og familien, LO i Bergen og omland, Redd Barna Vest og Norsk Folkehjelp i Bergen som sto bak markeringen.