— Mener dere at dette er måten Bergen Kommune skal vise at brukerne blir tatt på alvor, møtt med respekt og hørt? Ved å plassere Strax-husets tjenester som skal være lett tilgjengelig - under en bro, i et industriområde, og for langt borte fra andre nødvendige samarbeidspartnere, skriver ansatte ved Strax-huset i et opprop som de senere i dag vil levere til byrådsleder Monica Mæland.

De ansatte ved lavterskeltilbudet for rusavhengige ble i går informert om byrådets avgjørelse om å forsøke å få leid lokaler til Strax-huset i Damsgårdsveien.

Vi ble ganske sjokkerte, vi klarer ikke å forstå hvordan de har kommet til denne beslutningen Anders Eriksen, tillitsvalgt fra Fellesorganisasjonen
  • **_Les også:

Hit vil byrådet flytte russenter_** Syv ja — Vi ble ganske sjokkerte, vi klarer ikke å forstå hvordan de har kommet til denne beslutningen, sier Anders Eriksen, tillitsvalgt fra Fellesorganisasjonen.

De ansatte ved Strax-huset har vært tatt med på råd i prosessen med å finne nye lokaler når de til neste år må ut fra dagens lokaler på Florida.

— Vi har sagt ja til syv ulike alternativer, blant annet i Strømgaten og på Engen. Men vi har sagt nei til Damsgård. Vi føler våre faglige vurderinger på vegne av brukerne ikke er blitt tatt hensyn til, sier Eriksen.

Samlet flokk

De ansatte mener, i likhet med direktør Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene og Megafon-redaktør Thomas Anthun Nielsen, at huset på Damsgård ligger for langt unna stedene der brukerne vanligvis oppholder seg.

— Våre helse- og sosialfaglige tjenester må være lett tilgjengelig for at våre brukere skal kunne benytte seg av dem. På Damsgård blir vi ikke det, sier Eriksen.

Sammen med andre ansatte jobber han i formiddag med å samle samarbeidspartnere og brukere som støtter de ansattes oppfatning til et demonstrasjonstog.

— Vi vil gå i samlet flokk til rådhuset for å levere et opprop der vi sier hva vi mener om denne flyttingen, sier Eriksen.