Men denne gangen var det den fredelige sorten aktivister. De åtte deler denne uken ut informasjonsbrosjyrer til alle som kommer til Statoil-bygningen på Sandsli i morgentimene. Og budskapet til generalforsamlingen neste uke er klart. De vil at selskapet skal trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canada. Statoil investerte 12 milliarder kroner i prosjektet i 2007.

— Statoil feilinformerer de ansatte, eierne og det norske folk. Vi i Greenpeace har sammen med WWF laget et forslag om at selskapet trekker seg ut av hele dette omstridte prosjektet, sier kampanjeleder Martin Norman.

Omstridt prosjekt

Også i mai i fjor demonstrerte Greenpeace sin misnøye, også da i forkant av bedriftens generalforsamling. Greenpeace mener det er mange gode grunner til at StatoilHydro bør trekke seg og hevder at de har møtte mange ansatte i dag som er enige med dem.

— Vi informerer og noen synes dette er interessant. Andre sier de støtter oss. Dette er utvilsomt et veldig kontroversielt prosjekt også blant de ansatte, sier Norman.

Hva synes du om selskapets ambisjoner om å redusere utslippene med mer enn 40 % innen 2025?

— Alle selskaper ønsker reduksjon ettersom dette er energikrevende og dyrt, for det vil gi større inntekter. Ambisjonen er bortimot meningsløs når man ikke setter krav bak. Selv om de klarer det, og det bør de for mange gjør det allerede, så blir utslippene ti ganger større enn i Nordsjøen, sier Norman, som understreker at han baserer dette på Statoils egne tall.

— De er jo veldig hyggelig og høflige disse aktivistene og folk legger jo merke til dem. Alle aksjonærene har rett til å søke støtte til sitt syn. Greenpeace benytter seg bare av sine rettigheter som aksjonærer og følger de reglene som aksjonær-demokratiet gir dem. Vi har ulikt syn på utvinning av oljesand. Vi mener vi har teknologien til å gjøre dette på en forsvarlig måte. Vi registrerer deres uenighet. At de samler inn fullmakter, er de i sin fulle rett til, sier informasjonssjef i Statoil i Bergen Sissel Rinde.

Hva synes du om Statoils oljesand-prosjekt?