Til panfløyter og boksmusikk frå gatemusikkantar med indianarfjør rusla ei lang rekke demonstrantar rundt omkring på Torgallmenningen laurdag ettermiddag. Fremst i rekka gjekk prest og politikar Tom Sverre Tomren.

— Vi protesterar mot Monsanto, eit stort multinasjonalt selskap som i stor grad har monopolisert kornproduksjonen i USA, seier Tomren.

Monopoliseringa skjer ved at Monsanto har patentert genmodifisert såkorn, og at dei nektar bønder å bruke kornet til å så sjølv. Dei må kjøpe nytt såkorn frå Monsanto, seier Tomren.

— Sjølv bønder som ikkje brukar såkorn frå Monsanto blir saksøkte av selskapet, fordi patentert korn spreier seg frå nabogardane, seier han.

Internasjonal markering

Demonstrasjonen er spreidd via ei Facebook-gruppe, og er ein lokal avleggar av tilsvarande markeringar i ei rekkje byar rundt om i verda.

— Det var eit initiativ frå Tore Fagerbakke. Saman tok vi kontakt med organisasjonar og alle andre som kunne vere med på arrangementet, seier Eliseo Cuellar, som altså er ein av initiativtakarane til markeringa i Bergen.

Facebook-invitasjonen gjekk ut til over 5.000 stykkje her i byen, medan den internasjonale Facebook-gruppa «March Against Monsanto» har over 134.000 likarar.

Brei tilnærming

Cuellar seier dei ønskte at ulike meiningar skulle kome fram, og understrekar at arrangementet var partipolitisk uavhengig.

— Fokuset ligg på eit globalt samfunnsengasjement, ei global bevisstgjering, seier han.

Medan Tomren (Miljøpartiet De Grønne) representerte politikarane blant appelantane etter marsjen over Torgalmenningen, vart det naturfaglege perspektivet presentert av botanikaren Bhanu Natarajan.

Førsteamanuensis Tor Øyvind Jensen frå UiB stod for eit samfunnsfagleg perspektiv, medan interesseorganisasjonane var representert ved Kurt Oddekalv.

Fryktar ny handelsavtale

Skal ein døme frå plakatane på demonstrasjonen i Bergen demonstrerar folk både mot selskapet, mot patentering av liv generelt og mot genmanipulering av matvarer.

For Tomren handlar det akkurat no om ein handelsavtale som er i ferd med å bli underskriven mellom EU og det nordamerikanske frihandelsområdet Nafta.

— Eva Joly fortalde meg at den kan bli ferdigforhandla i løpet av sommaren. Skjer det vil det bli umogleg å reservere seg mot genmanipulert mat. Og vi vil bli bunden av avtalen gjennom EØS-avtalen, seier Tomren, som lovar saka vil bli den første han vil ta opp dersom han blir vald inn på Stortinget til hausten.