For en uke siden dumpet et brev ned i kommunens postkasse. Avsender var Demokratene i Bergen, og innholdet var en søknad om å få leie Torgallmenningen på arbeidernes dag i 2009.

Partiet, som ledes av Frp-utbryteren Vidar Kleppe, skriver i søknaden at arrangementet på Torgallmenningen vil bestå av markering av politiske saker og at hele partiledelsen vil være til stede under arrangementet.

Hensynet til datoen 1. mai vil på alle måter bli ivaretatt, skriver partiet.

– Vi har sendt en seriøs søknad om å få leie Torgallmenningen og regner med vi stiller på lik linje med alle andre organisasjoner, lag og partier som søker. Dette blir en del av valgkampen, men med fokus på arbeidernes rettigheter. Det blir ikke snakk om innvandringspolitikk denne dagen, sier nestleder i Demokratene, Arvid Blommedal.

Avgjørelse i desember

Det er Grønn etat i Bergen kommune som tar stilling til hvem som får leie byrommene. Konsulent Rune Hesjedal sier fristen for å søke om leie av byrom i 2009 går ut i midten av november.

Inntil byrådet godkjenner listen over leietakere i desember, vil ikke Demokratene få noe endelig svar på søknaden.

Tradisjonelt er det LO som har hatt ansvaret for 1. mai-markeringen på Torgallmenningen.

I 2002 søkte også Frp om å få leie storstuen. Den gang ble LOs arrangementet avsluttet i 12.30-tiden, og Fremskrittspartiet fikk tilbud om å holde sitt arrangement etter dette klokkeslettet. Dette avslo Frp, ifølge Grønn etat.

– Vi ser at Demokratene ikke har spesifisert for hvilket klokkeslett de vil leie allmenningen. Det kan være aktuelt å tilby dem et annet byrom enn Torgallmenningen. Det er sjelden uro rundt utleie av byrommene, sier Hesjedal.

Vil vurdere alternativ

Blommedal utelukker ikke at Demokratene vil ta til takke med et senere klokkeslett eller et annet byrom enn Torgallmenningen.

– Det er ikke lengre slik at det bare er LO og Arbeiderpartiet som markerer seg denne dagen. Vi har ingen interesse av å skvise ut LO, eller Ap eller Venstre. Men jeg kan ikke se at LO skal kunne okkupere Torgallmenningen hele dagen, sier Blommedal.

Demokratene ble dannet i 2002 i all hovedsak av utbrytere fra Fremskrittspartiet og har markert seg som et innvandringskritisk parti. I partiprogrammet skriver partiet at politikken er fundamentert på kristne livsverdier med basis i norsk tradisjon og kultur.

Bør Demokratene kunne få bruke Torgallmenningen 1. mai? Syng ut her.

Demokratene har vært tidlig ute og allerede nå søkt kommunen om å få leie Torgallmenningen til 1. mai-markering i valgåret 2009. Dette bildet er fra en tidligere 1. mai-feiring.
Paul S. Amundsen
Nestleder i Demokratene, Arvid Blommedal, da han satt i bystyret for FrP mellom 1999 0g 2003.