Arket med «Demokrat-nyheter» er sendt ut til 2000 husstander, melder Askøyværingen. I dokumentet kommer høyrepartiet med en rekke påstander om politikerne og administrasjonen i kommunen. Flere blir anklaget for maktmisbruk og udugelighet.

Blant menneskene som får gjennomgå, er konstituert rådmann Odd Magne Utkilen og hans familie. Demokratene insinuerer at rådmannen har grepet inn i kommunens arbeid, for å gi datteren fordeler. Fordelene skal ha blitt gitt i forbindelse med to barnehager som datteren eier.

«Visste du at det har vært store ulikheter i hvordan kommunale tilskudd og garantiordninger har vært tildelt de forskjellige private barnehagene i Askøy? (...) Vi registrerer at eiendoms— og driftselskapene for barnehagene til konstituert rådmann Utkilen sin familie, er blant de som har kommet best ut,» skriver Demokratene.

Har ingen dokumentasjon

bt.no ringte partilagets leder, Per Midtøy, fredag.

— Dere antyder at rådmannen er korrupt?

— Gjør jeg det? Hvor da? sier Midtøy.

— I den delen av teksten som handler om barnehagene til datteren. Kan du dokumentere at rådmannen har gitt sin datter ulovlige fordeler?

— Nei, det kan jeg ikke bevise. Men det er et faktum at da Knerten barnehage ble opprettet, fikk den bedre vilkår enn en del andre barnehager, sier Midtøy.

Rådmannen tar sterk avstand fra påstanden. Han får i Askøyværingen støtte fra den øverste politiske ledelsen i kommunen.

Noe er sant

Brevet fra Demokratene inneholder svært mange påstander. Noen av dem er delvis sanne.

Blant annet påstås det at vann- og avløpsavgiftene har økt med 60 prosent de siste to årene. Rådmannen medgir at det sannsynligvis stemmer.

— For å dekke hele kommunen med vann- og avløpsnett, må gebyrene økes. Utgiftene til vannrensing har også steget i vår kommune, som i andre kommuner, sier Utkilen.

Gebyrene skal etter loven kun brukes til vann og avløp. Demokratene hevder at midlene i praksis brukes til alle mulige kommunale oppgaver. Midtøy viser til at et fortau ved Tveit kirke er finansiert på denne måten, i forbindelse med en ny vannledning som skulle legges samme sted.

Rådmannen tilbakeviser påstanden.

Ansetter uten å lyse ut

Demokratene påstår videre at flere av lederne i kommunen er blitt ansatt uten at jobbene deres er blitt lyst ut. Dette er sant når det gjelder flere av personene som partiet lister opp.

Partiet konkluderer at «kommunens administrasjon tilsetter ledere etter eget forgodtbefinnende, gjerne sine egne venner og kolleger». «Få av de som får stillingene direkte ville kunnet hevdet seg i en åpen konkurranse,» hevdes det videre.

Etter det bt.no forstår, er flere av de interne ansettelsene gjort i forbindelse med omstruktureringer i kommunen, der ledere har byttet arbeidsplass.

— Ansettelsene er gjort i tråd med gjeldende prosedyrer, sier Utkilen.

Trolig lovlig

Selv om brevet inneholder en del sterke, udokumenterte påstander, er det neppe ulovlig.

— Dette er antakeligvis innenfor rammene av ytringsfrihet, sier advokat Pål W. Lorentzen til Askøyværingen.

Under tvil har bt.no valgt å gjøre Demokratenes brev tilgjengelig for leserne, slik at folk selv kan gjøre seg opp en mening om innholdet. Du kan lese det her (pdf-fil). Vi gjør oppmerksom på at brevet inneholder sterke og udokumenterte påstander, og at vår publisering ikke må tolkes dithen at bt.no går god for innholdet.

Hva synes du om brevet fra Demokratene? Diskuter saken i feltet under!

Arkiv