53 beboere må flytte ut når sykehjemmet i Ytrebygda bydel skal rives for å bygges opp på nytt.

Foruten de åtte som flyttes til Rosehagen, skal 27 beboere flytte til Korskirkehjemmet sykehjem. Disse vil alle få ensengsrom. 12 blir værende igjen i den gamle bygningen fra 1918.

Ellinor Aastvedts 90 år gamle mor, Lilly, har bodd på Rosehagen siden i januar i fjor.

Datteren reagerer sterkt på at moren nå ikke lenger får beholde rommet sitt alene.

— Min mor har hatt det godt på Rosehagen fordi hun hatt sitt egen rom med egne møbler. Når hun blir tvunget til å flytte sammen med en annen, får hun livskvaliteten sin kraftig forringet. Det er uverdig, sier Aastvedt.

Hun vil ikke finne seg i at moren nå skal få tosengsrom.

— Min mor flyttet fra Søreidetunet til Rosehagen under forutsetning av at hun skulle få enerom. Kommunen har brutt sine løfter, sier Aastvedt.

Prosjektleder for nybyggingen av Mildeheimen, Ann Vigdis Wilhelmsen, sier hun forstår at de pårørende reagerer.

— Det er ikke ideelt å flytte beboerne over på tosengsrom, men dette var den beste midlertidige løsningen vi kunne finne.

Det er meningen den nye Mildeheimen skal tas i bruk fra årsskiftet neste år.