Det er Kvinnheringen som forteller om den demente 87-åringen på Husnestunet sykehjem fredag. Greger Gregersen er hundre prosent pleietrengende, og sliter fortsatt med nervene etter påkjenningene han ble utsatt for som krigsseiler under 2. verdenskrig.

Til vanlig har han eget rom på Husnestunet, men da en annen og enda sykere pasient trengte rommet, måtte 87-åringen flytte inn på badet. Når andre pasienter trenger badet for å ta en dusj, må Gregersen flyttes ut.

Fjernet åtte plasser

Leder ved Husnestunet, Sigurd Næss, skylder på akutt mangel på sykehjemsplasser i kommunen. En situasjon som ikke ble noe bedre da Kvinnherad Kommune fjernet åtte plasser fra Rosendalstunet sykehjem ved årsskiftet.

– Når du går ned på antall plasser i kommunen får det konsekvenser. Det blir trangere overalt, sier Næss til bt.no.

Spesielt problematisk blir det når det oppstår behov for pleie blant eldre som vanligvis bor hjemme. I tilfeller der det er ønskelig med pleie på sykehjem i stedet for sykehus, må sykehjemsledelsen finne midlertidige løsninger.

– I denne saken måtte vi prioritere en annen pasient, og da blir det et kortvarig opphold på badet. Alternativet er å ligge på gangen, sier Næss.

Lederen på sykehjemmet kan ikke si noe om hvor lenge Gregersen må bli boende på badet.

– Det vurderer vi fra time til time. I mellomtiden prøver vi å gjøre det så kjekt som mulig for ham der han er, sier han.

En kamp å få plass

Frem til sist høst bodde Greger Gregersen i omsorgsbolig på Husnestunet. Da han ble dårligere startet familien hans kampen for å få plass på sykehjem. Sønnen Dag Sigurd Gregersen beskriver familien overfor Kvinnheringen som ressurssterk, men det var likevel tøft å få sikret sykehjemsplass til faren.

– Hvordan er det for de som ikke har noen til å kjempe for seg?, spør sønnen.

Dag Sigurd Gregersen understreker at familien ikke har noe å utsette på de ansatte ved Husnestunet.

– Vi opplever at alle stiller opp på en enestående måte, sier han til Kvinnheringen, og understreker at familien ikke ønsker noen forskjellsbehandling for faren. Det familien ønsker er at politikerne i Kvinnherad skal få øynene opp for det udekkede behovet for sykehjemsplasser i kommunen.

– Først og fremst er dette et rop om verdig behandling av gamle og syke i samfunnet vårt. Det trengs en kraftig satsing fra politisk hold, sier han.

Skal bli verre – Kvinnherad Kommune strekker seg lenger enn de fleste for å skaffe sykehjemsplass, sier kommunalsjef Kjell Nygård i Kvinnherad til bt.no.

– Noen ganger ender det med at man gir et tilbud som ikke ser helt bra ut, slik som i dette tilfellet. Men alternativet ville vært å ikke gi plass i det hele tatt, tilføyer han.

Kommunalsjefen kan ikke love noen bedring med det første, det skal tvert imot bli verre før det blir bedre. Han mener problemet er at Kvinnherad Kommune har blitt for godt vant gjennom mange år med oppgangstider.

I 2007 brukte kommunen 17.000 kroner i året per innbygger på pleie og omsorg, nesten tretti prosent over landsgjennomsnittet. Også innen skole har kommunen hatt vesentlig romsligere økonomi enn de fleste andre.

Inntektene forduftet – Kvinnherad er vant til å ha inntekter på hundre millioner i året i tillegg til de statlige overføringene. Nå er disse inntektene borte. Vi har rett og slett veldig store problemer, og det kommer til å resultere i en alvorlig reduksjon av tjenestetilbudet. Det gjelder ikke bare pleie og omsorg, det blir også nedskjæringer i skolesektoren, sier han.

Nygård ser ikke noe lys i tunnelen før om tre år. Da skal sykehjemmet i Rosendal etter planen være ferdig rehabilitert og tilbake i full drift, samtidig som inntektene fra kraftfondet forventes å stige igjen.

– Det er mange piler som ser ut til å peke oppover i 2012. I mellomtiden må vi spare inn på driftssiden. Vi skal bare ned på samme nivå som alle andre, men det blir ikke noe mindre smertefullt av den grunn, sier Nygård.

BESØK PÅ BADET: Demente Greger Gregersen må ta imot familien på badet på Husnestunet sykehjem. Sønnen Dag Sigurd Gregersen til venstre.
Trude Aarsand, Kvinnheringen