OLA HENMO

Utdanningsministrene Einar Steensnæs, Gudmund Hernes og Trond Giske har gjort det. Det samme har Mjøsutvalget, Stortinget, lærere, studentorganisasjoner og arbeidsgivere: Hevdet at studenter nærmest tvinges til å somle seg gjennom utdannelsen fordi studiefinansieringen er altfor dårlig.

«Gjenreis heltidsstudenten!» har vært deres trylleformular for å heve både kvaliteten og effektiviteten på norsk utdanning. Men nå får teorien en knekk.

— Altfor enkelt. Det er først når studentene bruker mer enn 20 timer per uke til lønnet arbeid at studieinnsatsen blir vesentlig redusert. Det er først og fremst studentenes fritid deltidsarbeidet går ut over, konkluderer Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) i ny rapport.

I stud.mag.-undersøkelsen er mer enn 12ý000 ferske studenters svar fra 1998, 1999 og 2000 analysert, og NIFU har gjort flere overraskende funn.

Trivsel

Blant annet synes det ikke å ha noen effekt på studieinnsatsen

om man er gift/samboende eller har barn. Om studentene trives

eller ikke trives ved lærestedet, ser heller ikke ut til å bety stort.

— I den grad vi finner sammenheng mellom trivsel ved lærestedet og studieinnsats, er det like ofte de misfornøyde studentene som bruker mye tid på studiene, heter det i rapporten.

Og de faglig svake kompenserer ikke ved å lese mer.

Norske studenter bruker i snitt 30 timer i uken på studierelaterte aktiviteter, noe mer enn midt på 80-tallet. Halvparten av dem har jobb ved siden av studiene, som de i snitt bruker 11 timer i uken på.

Variasjon i tidsbruk

Men gjennomsnittlig studieinnsats varierer sterkt fra fag til fag. Jus-, sivilarkitekt- og landbruksstudentene er de som bruker mest tid til studier, mer enn 35 timer i uken i snitt. I den andre enden av skalaen er flere høyskoleutdanninger innen sosial- og helsefag og noen av universitetsfagene med lite obligatorisk undervisning.

Generelt ser det ut til at studenter på fag med mye organisert studieaktivitet også har høy total studieinnsats. Det klare unntaket er jusstudentene, som har lite organisert undervisning, men høy totalinnsats.

Og det er fortsatt rom for å øke innsatsen over hele fjølen. For den norske gjennomsnitt-studentens tidsbruk på studiene er temmelig moderat.

Aftenposten/Bergens Tidende