Dialogen vår er konstruktiv, og vi ser i en del saker som er under behandling at det tas politiske grep i riktig retning — bl.a. i behandlingen av private plansaker. Men når nå 100 dager passeres, er vi utålmodige etter å få vite hvilke saker byrådene vil sette øverst på prioriteringslisten - og gi kraft og fart - for de neste 100 dager.

Oddny Miljeteig (SV), gruppeleder

— Jeg synes at dette er et byråd som er verdensmestere i lukkethet, og som har gitt ordet miljøfiendtlighet en ny betydning. Fra første stund har de begynte å reversere vettuge miljøtiltak. Og samtidig har de vist en manglende respekt for bystyrets vedtak og bystyrets organ. De lar småbarnsforeldre og gamle minstepensjonister betale for budsjettbalansen sin. Hjerterått, spør du meg.

Liv Røssland (Frp), gruppeleder

— Jeg synes de viser handlekraft, og når vi ser de sakene som kommer til behandling, så skal det bli en travel vår for bystyret. Jeg føler at vi har et greit samarbeid og blir konsultert på de fleste områder. Det er ikke slik at vi sitter inne i byrådet. Men vi har vært med på å ta ansvar, og det hadde det vært lettere å gjøre fra innsiden. Samtidig føler vi at vi får satt vårt stempel på enkelte saker.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A), gruppeleder

— Byrådspartiet Høyre gjennomfører det de var imot da de var i opposisjon. Selv eiendomsskatten øker. Det betyr at de har tatt innover seg den vanskelig økonomiske situasjonen, og det skal de ha ros for. Men det er litt underlig å se. Det er ikke så veldig mange visjoner fra byrådet. Hva vil de egentlig med byen vår? Økonomien er vanskelig, men de må jo også tenke fremover.

Tom Sverre Tomren, Naturvernforbundet Hordaland

— Ut fra et miljøsynspunkt så langt går det fra gale til verre. Noe av det første byrådet gjorde var å ta til orde for å fjerne svært fornuftige tiltak for å redusere luftforurensningen. Dessuten går byrådet inn for å opprette flere parkeringsplasser i Bergen sentrum. Begge deler tiltak som ikke bidra til å redusere på luftforurensningen.