Det konkurreres i en klasse for Altaner/balkonger og en klasse for hager.

De innsendte bidragene vil bli vurdert av et dommerpanel bestående av bt.no-gartner Erling Birkeland, prosjektleder Brynjulv Litlere ved Den Botaniske ha-gen på Milde og en representant fra re-daksjonen.

Den beste hagen i hver klasse premieres. Frist for innsending er 15. august.

Arne Nilsen