I kveld bestemmer representantskapet i Kristelig Folkeparti om de vil samarbeide med Fremskrittspartiet de neste fire årene. Etter det BT kjenner til, vil et flertall si ja til Frp — selv om det finnes betydelig motstand blant flere av lokallagene i Bergen KrF.

Nestleder i Arna KrF, Jarle Sørås, var inntil mars nestleder i hovedstyret i Bergen KrF. Der har han sittet i åtte år. I kveld er han med på Bergen KrFs skjebnemøte. Sørås er skeptisk til plattformen som Høyre, KrF og Frp har forhandlet frem.

Frykter to mot fem

— Det er enkelte av oss som mener at plattformen er ullen. Det er mye god jul og godt nyttår i den, sier Sørås.

Sørås mener at KrF har fått uttelling for flere saker, men vil likevel være kritisk på kveldens møte.

— Jeg har ikke problemer med personene i Frp. Tvert om er det flere dyktige mennesker. Men jeg frykter at KrFs to byråder ikke vil få mye gjennomslag. Med to mot Høyres og Frps fem byråder har vi i utgangspunktet tapt, sier Sørås.

For halvannen uke siden anbefalte hovedstyret i Bergen KrF å sende samarbeidsplattformen videre til representantskapet.

Det gjorde de med fem mot tre stemmer, der blant annet nåværende gruppeleder Kristian Helland og leder i Arna KrF, Birger Hjellum stemte nei.

- Ny grense å stige over

Også partileder Dagfinn Høybråten har internt signalisert sin motstand mot samarbeidet til lokallaget i Bergen. Høybråten sier at et lokalt samarbeid ikke gir nasjonale konsekvenser.

— Jeg har gitt uttrykk for mine vurderinger direkte til lokallaget. Dette er KrF Bergens klare ansvar, og har ikke rikspolitiske føringer, sier Høybråten.

Leder i Åsane KrF, Harald Myklebust, vil ikke røpe hva kan vil stemme på kveldens møte. Lokallaget møttes i går kveld for å diskutere problemstillingene.

— Min tilnærming er at vi er et sentrumsparti. Det er en ny grense som eventuelt skal stiges over, sier Myklebust.

Han legger ikke skjul på at han ikke har noe imot et mindretallsbyråd. Om KrF sier nei til Frp og Høyre, vil de to partiene høyst trolig sammen danne mindretallsbyråd.

- Mer KrF-politikk nå

Mens Åsane og Arna er nei-bastionene i det bergenske KrF-land, er lokallagene i Bergenhus, Fana og Bergen Vest mer positivt stemt. Bjarte Ystebø, leder i Bergen Vest KrF, er kjent for å foretrekke samarbeid med Frp fremfor Venstre. Ystebø er også redaktør i den kristenkonservative avisen Norge i dag - der sjefen heter Finn Jarle Sæle.

— På de nasjonale sakene står vi og Frp tett på familiepolitikken og støtte til Israel og USA. Der er på en måte der vi skilles sterkest fra Venstre, sier Ystebø.

Mens Frp-motstanderne mener byrådsavtalen er ullen, er Ystebø av en helt annen formening.

— Avtalen er så konkret som den kan bli, sier Ystebø. Han mener samarbeidet med Frp ikke fører politikken mot høyre.

— Det som tilsynelatende er en høyredreining, er det motsatte. Det er uten tvil mer KrF-politikk nå enn i forrige periode, sier Ystebø. Han bruker blant annet en mer restriktiv skjenkepolitikk som eksempel.

Den uttalelsen synes ikke nåværende gruppeleder Kristian Helland mye om.

— Det er en stor forenkling. Men jeg vil ikke kommentere detaljene nå før møtet, sier Helland.

MOT DELT PARTI: Det er stor uenighet innad i KrF når det gjelder spørsmålet om samarbeid med Frp. Leder i Bergen KrF, Thomas Moltu (t.v.), håper at kveldens debatt vil synliggjøre at partiets verdier er ivaretatt - og dermed virke samlende. ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN
Helge Skodvin