TRON STRAND

Kystverket og losens advokat mener det ikke er grunnlag for å gå til søksmål eller reise kritikk etter rapporten.

Alle seilingsleder i Norge blir nå gjennomgått, og losene får oppdaterte, elektroniske kart som en konsekvens av havariet.

Sjøfartsinspektør John Ramsøy «frikjenner» ingen, men gir heller ingen bestemt skylden for ulykken.

Ramsøy påpeker svikt på en rekke områder forut for ulykken. Han skriver at «losen ikke gjennomgikk noen plan for seilingsleden med skipsføreren. Han fylte heller ikke ut noen sjekkliste eller pilot card». Han skriver videre om losens rolle:

Burde valgt annen led

«På grunnlag av den informasjonen losen hadde om farvannet, mente han at skipet var på trygg kurs. I ettertid kan man si at han skulle ha anvist en kurs som lå midt i seilingsleden eller i alle tilfelle godt inne i den hvite sektoren fra Hilleren lykt når han loset et så stort, fullastet skip gjennom Vatlestraumen.»

Ramsøy konkluderer med at «det kan se ut til at årsaken til grunnstøtingen var at skipet var kommet for nær Revskolten lykt uten at man om bord var klar over grunnen nordøst for lykten.»

Losens advokat, Øystein Horneland, sier følgende til Bergens Tidende om saken:

— Jeg kan ikke på grunnlag av rapporten se noen grunn til å reise kritikk mot losen. Jeg leser også rapporten slik at heller ikke sjøfartsinspektøren gjør det.

- Losen kan ikke kritiseres

Horneland påpeker at det, i forhold til grunnen ved Revskolten lykt, ikke var relevant å gjennomføre en mer detaljert planlegging av seilasen enn det som lå i losbestillingen, og han understreker at all verdens planlegging ikke kunne ha forhindret ulykken, all den tid ingen i båten, verken los eller kaptein, var kjent med grunnen som «Rocknes» grunnstøtte mot.

— Det blir svært vanskelig å bygge noen kritikk mot losen på grunnlag av denne rapporten, konkluderer Horneland.

Han mener at årsaken til ulykken - den bitte lille tuen som veltet lasset - var ulike myndigheters manglende kommunikasjon om grunnen og dybden i farvannet, samt «skipets totalt fraværende stabilitet».

Samtidig sier Horneland at han er helt enig i de øvrige punktene Ramsøy påpeker i sin rapport og at disse forholdene, hvis de hadde vært gjort noe med i forkant, kunne ha forhindret ulykken.

På grunn med 11 knops fart

Informasjon fra kartmaskinen, som er hentet ut, viser at «Rocknes» holdt en fart på cirka 11 knop da den nærmet seg den skjebnesvangre grunnen. Like etter klokken 16.27 gikk skipet ut av den hvite og inn i den røde sonen. En rød sone er ikke en forbudssone, men en sone som indikerer urent farvann. Klokken 16.28.32 ble det registrert rystelser som trolig skyldtes grunnstøtingen. Kartmaskinen på «Rocknes» registrerte dette ved at farten gikk fra 10,7 til under ni knop. Skipet grunnstøtte rundt 60 meter fra Revskolten lykt. Klokken 16.32 hadde kapteinen allerede sendt ut et «mayday»-anrop og skipet hadde en slagside på 10-15 grader. Like etter sa kapteinen:

— Ja, vi kantrer no.

Sentralt i sjøfartsinspektørens rapport står forklaringene om hvorfor grunnen ikke var registrert, og forholdet mellom hvit og rød sone. På ulykkestidspunktet gikk skillet mellom rød og hvit sone utenfor Revskolten lykt på mellom 80 og 90 meter. I dag er det endret til 110 meter.

Grunne i rød sone

Ifølge Sjøkartverket ble ikke grunnen, da den ble oppdaget, rapportert i Etterretning for sjøfarende fordi den lå i rød sone fra Hilleren lykt. Grunnen var riktignok med på et kart som ble trykket i 2003, men på kartet er grunnen bare én millimeter stor, og nesten umulig å oppdage. Det britiske kartet som var om bord i skipet, var ikke oppdatert med grunnen.

Ramsøy skriver at han ikke har kunnet kontrollere om «Rocknes» fravek eventuelle seilingsplaner og kurs, da han ikke har sett noen seilingsplan.

På bakgrunn av dette anbefaler Ramsøy:

  • Generell innskjerping av at det må lages seilingsplan før avgang. Skipets begrensninger og alle farer i farvannet må tas hensyn til når los og kaptein lager dette.
  • Seilingsleden gjennom Vatlestraumen bør vurderes av Kystverket. Tiltak for å sikre trygg gjennomfart for større skip bør gjennomføres.
  • Retningslinjer for seilas med større fartøyer bør vurderes på steder som Vatlestraumen.
  • Retningslinjer for oppdatering av loser.
  • Grunnen ved Revskolten er bare én millimeter stor på gjeldende sjøkart. Det bør vurderes om et forstørret spesialutsnitt bør lages.
  • Rutiner for utveksling av informasjon mellom kartprodusenter bør vurderes.
  • Rutinene til Statens Sjøkartverk for rapportering og varsling av nyoppdagete farer bør vurderes.
KATASTROFE: Lasteskipet MS «Rocknes» kantret og forliste i Vatlestraumen mandag 19. januar i år. Av mannskapet på 30 omkom 18, blant andre kaptein Jan A. Juvik fra Askøy og 15 filippinere. <p/>ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE