• Å dele ut sprøyter til innsatte er uakseptabelt, sa justisminister Knut Storberget på Stortinget i juni i fjor. Likevel skjer det fortsatt ved enkelte fengsel.

Ved Ila fengsel får de innsatte bytte gamle sprøyter mot nye. Det blir gjort for å unngå infeksjoner, opplyser sykepleier Maria Salotla på fengselshelsetjenesten.

De innsatte må holde brukerutstyret skjult på cellen, men kan få nye sprøyter hos helsepersonellet.

Hjemmel i Smittevernloven

De fengsel som har denne praksisen viser som regel til Smittevernloven. Der står det at personer som står i fare for å bli smittet av en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp.

Helsemyndighetene i noen fengsler mener dette gir dem hjemmel til å la innsatte bytte gamle mot nye sprøyter.

— Ordningen har fungert bra, sier Salotla ved Ila.

I Bergen fengsel er politikken en helt annen, ifølge fungerende fengselsdirektør Kari Øvrebø.

— Det er forbud mot narkotika i fengsel. Da er det ikke snakk om å bytte inn sprøytene.

— Målet er en rus- og kriminalitetsfri hverdag når de kommer ut. Innholdet i soningen som kan gjøre noe med rusproblemet er en del av vårt arbeid.

- Feil signal

På Ullersmo og i Oslo fengsel blir derimot alle sprøyter inndratt. Wenche Enger, leder av fengselshelsetjenesten ved Ullersmo, sier fagmiljøet er delt på dette området.

— Det er ulike holdninger mellom fagfolk i ulike fengsel, og dette er et vanskelig spørsmål. Det ene er hygieneaspektet og det andre er å være rusfri. Vi jobber med å hjelpe folk til å være rusfrie, og ved å dele ut sprøyter signaliserer man noe annet.

Samtidig setter de frem destilleringsmidler slik at de innsatte kan rengjøre sprøytene sine. Det er et krav fra myndighetene, ifølge Enger.

- Smugler inn hasj

Knut Aarskog, vaktleder i Oslo fengsel, bekrefter at narkotikamisbruk innenfor murene er et problem.

— Vi har det samme problemet som alle andre. Lokalitet midt i byen gjør det mulig å kaste ting inn. Vi gjør lite beslag, men har indikasjoner på at det foregår misbruk. Hasj blir smuglet inn, splittet opp og fort røykt opp, derfor gjør vi sjelden beslag.