— Det er deler av plan 1 og 2 som skal få nytt dekke der bilene kjører. Vi kommer til å stenge av felt etter hvert som det nye materialet skal legges, sier daglig leder Bjørg Hatlem i Bergen Parkeringsselskap.

- Så skånsomt som mulig

Det er allerede plassert informasjon om arbeidene på Bygarasjen, og det vil komme oppdateringer.

- Vil det bli vanskeligheter for bilistene når arbeidene pågår?

— Vi håper ikke det skal bli problemer. Det skal skje i ferietiden, samtidig så vet vi at plan tre har mye ledig kapasitet normalt. Dermed håper vi at dette skal gå greit. Vi forsøker å gjøre dette så skånsomt som mulig.

Prøvefelt

Før arbeidet starter har parkeringsselskapet testet ut materialer.

— De observante vil ha sett at vi har lagt to prøvefelt der vi har testet ut hvilket belegg som fungerer best. Det er et spesialmateriale som skal legges oppå dagens betongdekke. Kontraktsforhandlingene skjer med leverandør på mandag, sier parkeringssjefen.

Hun opplyser at det er laget en tidsplan for arbeidet som skal gjøres i juni og juli.

— Vi vil informere mer detaljert om hvor publikum som har behov for å parkere lenge vil kunne stå. Arbeidene skal bare gjøres på dekk 1 og 2. Taket ble bygget senere og har mindre slitasje enn de to andre, sier Bjørg Hatlem.

NYTT DEKKE: Slitasje gjør at deler av Bygarasjens plan 1 og 2 må vedlikeholdes i juni og juli. Det innebærer delvis stengning av de to dekkene, og flere bilister må parkere på taket.
VEGARD VALDE