De siste ukene har innbyggerne i Bergen pustet inn Europas mest forurensede luft. Bergen kommune har satt i gang

ulike tiltak for å få luften til å bli renere. Det har hjulpet noe, men problemet er og blir at det er for mange biler på veiene.

Det kan kanskje delebiler gjøre noe med.

— En delebil kan erstatte mellom fire og ti biler, sier styreleder Siglinde Svare i Bildeleringen i Bergen.

Stor økning

Bildeleringen er et andelslag der hvert medlem har rett til å bruke lagets biler som står plassert rundt om i byen. I løpet av det siste året har antall medlemmer i Bildeleringen i Bergen økt med tyve prosent. Ved årsskiftet kjørte 554 bergensere rundt i delebil. Svare mener mange flere burde gjøre det.

— Det har mye å si for nærmiljøet. I Sandviken for eksempel har vi utplassert ti delebiler. Disse erstatter til sammen femti biler, dermed sparer vi 40 biler, sier Svare.

Norge henger etter

I andre land er bildeling mye mer utbredt. I Norge er det ikke-kommersielle andelslag som er de største aktørene. I storbyer som Paris og London driver kommersielle aktører med bildeling. I København legger myndighetene forholdene ekstra godt til rette for delebiler.

— Der er det egne reserverte parkeringsplasser for delebiler, sier Svare. Hun ønsker seg det samme her.

— Vi ønsker å komme i dialog med kommunen om tilrettelegging. Bildeling vil ikke løse alle problemer, men vil være en betydelig del av en løsning når det gjelder å redusere biltrafikken.

Svare håper at kommunen vil tenke på bildeling når nye reguleringsplaner skal lages.

— I Trondheim bygges nye borettslag med parkeringsplasser reservert for delebiler. Dermed trenger man færre parkeringsplasser.

Tvang

Synnøve Fluge er en av dem som har valgt å kjøre delebil. Bergens Tidende snakket med henne om bildeling i fjor. Da håpet hun at flere ville gå over til delebil. Den dårlige luften de siste ukene har ikke gjort det ønsket noe mindre.

— Hvis man bruker delebil tenker man seg om to ganger før man bruker bil. Kanskje det å dele burde være en forutsetning for å kunne ha bil, spør hun.

Er du villig til å dele bil med naboen? Diskuter saken under!