Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman vil foreløpig ikke antyde hvor mange stillinger det dreier seg om, men etter det Bergens Tidende har grunn til å tro dreier det seg om et titall informasjonsstillinger, kanskje mer, som blir lagt til «Norge.no» som holder til i Leikanger.

— Dette dreier seg om den delen av Statskonsult som tidligere het Statens informasjonstjeneste. En stor del av den publikumsrettede delen av Statskonsult blir dermed hjemmehørende i Leikanger. Det er et meget spennende miljø som er bygd opp der, sier statsråd Norman til Bergens Tidende.

Regjeringen vedtok på regjeringskonferansen torsdag å omdanne Statskonsult til statlig aksjeselskap fra 1. januar 2004. Den er i den forbindelse informasjonsenheten blir skilt ut og flyttet til Sogn.

- Har fått dødsdommen

— Vi opplever at vi har fått dødsdommen over Statskonsult. Vi vil nok leve en stund, men på noen års sikt er det knapt noe igjen, sier Dag Solumsmoen til Bergens Tidende. Han er tillitsvalgt for NTLs avdeling i Statskonsult.

Solumsmoen opplyser at han har lest høringsuttalelsene fra de departementene som har vært tilgjengelige. Det vil si fra alle så nær som tre. Noen få departement gikk imot å omdanne Statskonsult til AS. De fleste hadde ingen uttalt mening, eller støttet en omdanning. Han mener at departementene tar grunnleggende feil, når de trur at Statskonsult vil kunne tilby den samme typen tjenester som i dag, når selskapet blir omgjort til et AS.

Justis klart imot

Solumsmoen roser Justisdepartementet for å ha laget et grundig, innsiktsfullt og kritisk høringssvar. Justis gikk klart imot omdanning til AS.

— Vi ser at flere departement gir uttrykk for at vi i et AS vil kunne fortsette med å tilby de samme tjenestene som før. Men det er ei grandios feiltakelse. Vi har ingen tro på at det skal være mulig å selge de tjenestene vi tilbyr i et åpent marked. Vi ser at flere departement venter at prisene vil gå opp, og vil kreve kompensasjon for å kjøpe disse tjenestene. Men det kan de nok se bort fra, mener Solumsmoen.

- Vil greie seg bra

Victor D. Norman har en helt annen oppfatning om hva som vil skje. Han grunngir sitt syn på denne måten overfor Bergens Tidende:

— Istedenfor en dramatisk nedbemanning, ønsker jeg at et statsaksjeselskap skal konkurrere om oppdrag både i stat og kommune. Det trenger å bli mer markedsorientert.

Statskonsult sitter i dag med en kompetanse som er helt unik, og jeg ser for meg at ikke minst kommune-Norge vil være en interessant oppdragsgiver.

Statskonsult vil utvilsomt greie seg bra, og jeg er overbevist om at selskapet vil bli en alvorlig konkurrent til de private konsulentfirmaene, sier Norman.