De to mennene fra Litauen er nå dømt til 60 dager bak murene av Fjordane tingrett.

— Mobil vinningskriminalitet er et økende samfunnsproblem som en må reagere strengt på, heter det i dommen.

72 dekk Duoen ble stoppet på Lillehammer 18. oktober i år. I bilen fant politiet omtrent en liten dekkbutikk: 72 brukte bildekk, 28 av dem på felg.

Tolv av dekkene ble sporet til en mann i Olden i Stryn. Samme dag som litauerne ble stoppet, skulle stryningen skifte dekk på tre av bilene sine. Men dekkene han hadde satt frem dagen før var der ikke lenger.

Også de 60 øvrige dekkene i litauernes bil mener retten «i hovedsak» må stamme fra tyverier.

Mennene innrømmer at de kom til Stryn fra Sverige. De hevder at de skulle møte en for dem ukjent person på Esso-stasjonen i Olden og kjøpe dekk av ham. Avtalt pris skal ha vært 1200 kroner.

Felt av video og mobil Dessverre for mennene viste et videoopptak fra Esso-stasjonen at de aldri traff noen der.

Og når de to mennene forklarer at de besøkte en venninne i Loen samme formiddag som stryningen oppdaget dekktyveriet, viser sporing av mobiltelefonen deres at de var i Olden den aktuelle formiddagen.

I tillegg til fengselsstraff for heleri og grovt tyveri, mener retten det er rimelig å inndra bilen de to brukte, en Ford Transit. Dessuten må mennene ut med cirka 5000 kroner i erstatning for dekkene som forsvant fra mannen i Stryn.