Det er konklusjonen som trekkes av tidligere politimester i Bergen, Rolf B. Wegner, som har gjennomført en utredning for Justisdepartementet.

Opprinnelig vedtok Stortinget i 2004 at omstendighetene rundt riggens forlis skulle gjennomgås på nytt. Regjeringen Bondevik kom imidlertid ikke i gang med arbeidet, og først i mars 2007 fikk Wegner sitt oppdrag av justisminister Knut Storberget (Ap).

Han konklusjon er at det ikke kan påvises feil eller mangler ved rapporten om havariet der seks mann mistet livet i 1976. Det er heller ikke funnet indikasjoner på mangelfull oppfølging av de redningsmessige og maritime erfaringer etter forliset.

Wegner mener imidlertid at de overlevende og pårørende fikk mangelfull krisepsykiatrisk oppfølging etter dagens standard, men oppfølgingen har neppe vært mangelfull på vesentlige punkter målt mot datidens standard, heter det i rapporten.

Konklusjonen er at det ikke er behov for ytterligere undersøkelser for å klarlegge myndighetenes oppfølging av pårørende og overlevende etter forliset.

Det var Rogalands-representantene på Stortinget med sterk lokal støtte som i 2004 fikk gjennom vedtaket om at Deep Sea Drillers forlis skulle granskes på nytt.