Det er NAF som har undersøkt hvor i Norge det skjer flest trafikkulykker, på oppdrag fra VG.

NAF har beregnet antallet ulykker som har inntruffet på 200 meters strekninger i perioden fra 2002 til og med 2011.

Bilførere må rett og slett skjerpe seg

Nummer to og tre på denne verstinglisten er altså de to strekningene henholdsvis sørover og nordover fra det store krysset på Danmarks plass.

Riktig nok er to hundre meter av Fredrikstadbrua aller verst i NAF-undersøkelsen. Men når en legger sammen de to strekningene ved Danmarks plass blir antallet ulykker og personskader adskillig høyere.

Ikke uventet

Leder for Norsk Automobilforbund i Bergen, Ole J. Christensen, er ikke overrasket over tallene.

— Det er generelt sett er dårlig veinett i Bergen, så at det skjer ulykker er ikke uventet. Jeg vil jo tro at ulykkestallene på Danmarks plass krymper fordi trafikken på tvers av E39 reduseres.

Christensen mener trafikantene også må ta noe av ansvaret selv.

— Mange kjører altfor tett opp i bilen foran. Hvis køen stopper, smeller det. Dessverre er det mange bilførere som er alt for uoppmerksomme. De bruker tiden i kø til å snakke i mobiltelefon, sende tekstmeldinger, sminke seg eller lese. Da klarer de ikke å følge godt nok med på trafikken i tillegg. Bilførere må rett og slett skjerpe seg.

Alle har ansvar

Mange av ulykkene er mellom kjøretøy og myke trafikanter.

— De myke trafikantene, syklister og fotgjengere må også ta seg sammen. Alle har plikt til å være observante i trafikken, det ansvaret må også syklister og gående ta.

Christensen sier det er greit nok at biler har stoppeplikt ved fotgjengeroverganger.

— Men det tar noe tid å få en to tonn tung bil til å stoppe selv om farten er lav. Fotgjengere her i landet har en tendens til å gå alt for raskt ut i fotgjengerovergangene.

3 av topp 5 i Bergen

Også den femte mest trafikkfarlige strekningen i landet ligger i Bergen, nærmere bestemt på Landås.

Det er Nattlandsveien mellom avkjøringene til Fiolveien og Soleivegen.

Når en legger sammen tallene ved Danmarks plass har det skjedd 56 trafikkulykker med til sammen 84 personskader, altså desidert verst i landet. Senest for drøye to uker siden kolliderte en bil med Bybanen.

I Nattlandsveien er det registrert 24 ulykker og 27 personskader i tiårsperioden.

84 skadde på ti år

På de ti mest ulykkesutsatte strekningene har det vært 239 trafikkulykker med 325 personskader.

På Fredrikstadbrua (riksvei 110) har det vært 31 ulykker med til sammen 51 personer som har fått skader.

De ti farligste veistubbene i Norge:

Antall ulykker og personskader i parentes

  1. Riksvei 110 i Fredrikstad (31/51)
  2. E39 Danmarks plass, retning sørover. (30/45)
  3. E39 Danmarks, mot sentrum (26/39)
  4. E18 i Oslo, Bygdøylokket (24/34)
  5. Nattlandsveien mellom avkjøring til Fiolveien og Soleiveien (24/27)
  6. E6 i Trondheim, Elgeseter (22/29)
  7. Riksvei 162 i Oslo (21/25)
  8. E6 i Oslo, Alnabru (20/27)
  9. Riksvei 150 i Oslo, Økern (20/26)
  10. E6 i Trondheim, Midtbyen (19/22)