BT skrev lørdag at 25 av byens 30 hospitser manglet nødvendig godkjenning fra byggesaksavdelingen. Byrådsavdelingen for helse og bydeler inngikk likevel i fjor sommer avtaler med disse hospitsene om å prioritere å sende bostedsløse til dem.

Etter BTs artikkel har nå byrådene fått fart på seg. Mandag var det møte mellom byrådsavdeling for helse og bydeler og byrådsavdeling for byutvikling. Helsebyråd Trude Drevland og byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen ble enig om følgende:

  • Samtlige hospitseiere som har kvalitetsavtale med Bergen kommune, vil umiddelbart bli kontaktet av kommunen.
  • Hospitseierne vil få beskjed om at søknad om bruksendring må sendes byggesaksavdelingen snarest, og senest innen en uke.
  • Dersom det viser seg at noen av boligene ikke blir godkjent av byggesaksavdelingen, vil avtalene bli sagt opp.