— Hvis foreldrene sier at dette ikke fungerer godt for deres barn, er det informasjon som må tas alvorlig, sier Haug, som er professor ved Høgskulen i Volda.

Han regnes som en av landets fremste på området. Han kjenner ikke til saken rundt Aurdalslia skole og vil derfor ikke kommentere den. Han er imidlertid klar på at foreldrenes stemmer bør høres.

— Det vi vet, er at hvis storgruppeundervisning kombineres med mye selvstendig arbeid, alene eller i grupper, blir det veldig sårbart. Faren for at de svakeste detter gjennom er stor, sier Peder Haug.

Jo mer elevene får ansvar for egen læring, desto større er risikoen for at ansvaret skyves over fra skole til foreldre.

— Da ender det opp med at foreldrene ofte gjør den jobben som skolen skulle ha gjort. Forskningen vi har, viser disse tendensene veldig klart.

Peder Haug vil ikke avvise storgruppeundervisning i seg selv.

— Storgruppeundervisning er verken god eller dårlig. Det avgjørende er voksentetthet og oppfølging av den enkelte elev, sier Peder Haug.

Men utviklingen peker likevel i motsatt retning av det man gjør på Aurdalslia, forteller Haug.

— Det vi ser er at man vil ha mindre og mindre grupper. Det blir mer oversiktlig og enklere å være elev.