Bannere med budskap om at «det sku bo folk i husan» hjalp ikke da eieren av Jonsvollskvartalet, Ole Jan Strønen, hadde bestemt seg: Her skulle det rives. Både byantikvar, velforeninger og aktivister protesterte heftig, men husrekken fra 1700-tallet måtte vike. Sommeren 2005 ble både husokkupanter og eiendeler kastet ut av huset. De to siste husene i rekken forsvant en aprildag i 2007.

Endringen av Jonsvollskvartalet er bare en av mange de siste ti årene. Byens ansikt har forandret seg.

— Har skjedd mer i Oslo

Rektor ved Bergen Arkitekt Skole (BAS), Marianne Skjulhaug, synes at Bergen likevel har forandret seg lite i forhold til Oslo det siste tiåret. Østlendingen har bodd i Bergen i 15 år.

— Oslo forandrer seg i en helt annen fart enn Bergen. Der har byen utviklet seg fra å ha ett sentrum til å ha flere sentrum. Så langt har ikke Bergen klart å komme enda, sier Skjulhaug.

BAS-rektoren mener at sentrumsplanen fra slutten av 80-tallet har endret Bergen.

— Den bevegelsen mot en fredeliggjøring av byrommene er flott. Og alle uteserveringene – det har jo vrengt byen, sier hun begeistret.

Begeistret over turvei

Marianne Skjulhaug trekker frem ombyggingen av Fløibanens øvre del som en flott endring de siste årene.

— Jeg må få trekke frem en fantastisk ting: Turveien ved Store Lungegårdsvann. At du plutselig kunne bevege deg fra Møllendal til sentrum. Det er et grep som ikke kom lett, sier Skjulhaug.

Hva synes du er den største forandringen i Bergen de siste ti årene? Si din mening her!